O Firmie

Print Friendly, PDF & Email

O Firmie

NAUKA DLA BIZNESU

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest organizacją badawczo-rozwojową, nastawioną na rozwój nowych technologii poprzez prowadzenie badań na potrzeby oraz we współpracy z przemysłem. Aby spełnić tę rolę, WCB EIT+ łączy w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz instytutu badawczego, którego celem jest wspieranie polskiej gospodarki przez rozwój nowych technologii i prowadzenie interdyscyplinarnych badań naukowych.

Naszą misją jest Nauka dla Biznesu, dlatego EIT+ tworzą unikalni ludzie, dla których nauka ma wymiar praktyczny i służy rozwojowi gospodarki. Swoje doświadczenia zbierali i nadal pogłębiają we współpracy z najlepszymi ośrodkami współpracującymi z przemysłem na świecie jak: Berkeley, Princeton, Fraunhofer Institute, Gent University.

Badania oraz projekty badawczo-rozwojowe prowadzimy w obszarach, biotechnologii, diagnostyki medycznej, inżynierii materiałowej, chemii, materiałów dla fotoniki i elektroniki oraz nanobioinżynierii.

Siedzibą Spółki jest Kampus Pracze we Wrocławiu. Spółka od kwietnia 2017 r. podlega Ministrowi Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 1164).

CO OZNACZA NAZWA „Wrocławskie Centrum Badań EIT+”?

Nazwa „Wrocławskie Centrum Badań EIT+” upamiętnia starania Miasta Wrocławia o siedzibę Europejskiego Instytutu Technologicznego (EIT). Siedziba instytutu w ostateczności została założona w Budapeszcie, ale władze miasta wraz z wrocławskim środowiskiem naukowym w odpowiedzi na to opracowały program „EIT Plus: Edukacja, badania naukowe, innowacyjna gospodarka”, Program strategicznego rozwoju Wrocławia i regionu dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, Wrocław, wrzesień 2006

HISTORIA SPÓŁKI

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest jedną z największych inwestycji w badania i rozwój w Polsce. Spółka została utworzona w 2007 r. dzięki zaangażowaniu prof. Tadeusza Lutego, pięciu wrocławskich uczelni (Uniwersytetu Ekonomicznego, Uniwersytetu Medycznego, Uniwersytetu Przyrodniczego, Uniwersytetu Wrocławskiego, Politechniki Wrocławskiej), władz Gminy Wrocław oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Celem przedsięwzięcia było utworzenie wyjątkowego otoczenia dydaktyczno-badawczego zapewniającego miejsce spotkań nauki i biznesu wraz z nowoczesną infrastrukturą do prowadzenia badań naukowych. Mimo, że program miał charakter regionalny, uzyskał wsparcie Rządu RP i finansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIR).

Zgodnie z przyjętym programem rozpoczęto realizację trzech dużych projektów:

  • Projekt infrastrukturalny pn. „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+” (DCMiB)
  • Projekt badawczo-rozwojowy pn. „Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne” (BioMed)
  • Projekt badawczo-rozwojowy pn. „Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach” (NanoMat)

W ramach tych trzech komplementarnych programów nie tylko powstała sieć blisko 40 kompletnie wyposażonych laboratoriów oraz pracowni (pomiarowych i specjalistycznych), ale również zrealizowano aplikacyjne programy badawcze, dokonano transferu opracowanych technologii do przemysłu, pozyskano 56 zgłoszeń patentowych, wydano 338 publikacji  i nawiązano trwałą współpracę ze strefą biznesu. Jednoczesne prowadzenie projektów badawczych (początkowo w jednostkach zewnętrznych) równolegle do projektu infrastrukturalnego pozwoliło na płynną kontynuację działalności naukowej w nowo wybudowanych laboratoriach bez tzw. martwego okresu potrzebnego zazwyczaj na zbudowanie grup, pozyskanie finansowania i zbudowanie relacji.

To wszystkie działania przyczyniły się do powstania Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w obecnym kształcie.

HISTORIA

 
 

2003 – 2007

UTWORZENIE WROCŁAWSKIEGO CENTRUM BADAŃ EIT+

Opracowanie strategicznego programu„EIT Plus – Edukacja, badania naukowe, innowacyjna gospodarka”

Utworzenie spółki Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przez:Urząd Miasta Wrocławia, Politechnikę Wrocławską, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Medyczny,Uniwersytet Przyrodniczy, Uniwersytet Ekonomiczny i Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Podpisanie preumów na finansowanie trzech projektów EIT+ (NanoMat, BioMed i DCMiB)

2007 – 2010

POZYSKANIE PROJEKTÓW KLUCZOWYCH

Rozpoczęcie projektów badawczych: NanoMat, BioMed

2011 – 2013

BUDOWA INFRASTRUKTURY

Rozpoczęcie budowy w ramach projektu DCMiB
Rozpoczęcie projektu Akcelerator
Stworzenie strategii komercjalizacji własności intelektualnej
Zdobycie prestiżowych nagród na targach: Brussels Innova2011
Powstanie Biobanku

2014 – 2015

ZAKOŃCZENIE KLUCZOWYCH PROJEKTÓW

Stworzenie modeli biznesowych funkcjonowania EIT+
Komercjalizacja wyników badań
Efektywne pozyskiwanie nowych projektów
Zakończenie kluczowych projektów (NanoMat, BioMed i DCMiB)

2016 – 2017

BUDOWANIE ORGANIZACJI typu RTO

Powstanie misji firmy: Nauka Dla Biznesu
Dalsze rozwijanie zespołów badawczych
Zbudowanie strategicznych relacji z biznesem.
Skuteczna współpraca B+R z firmami z sektora MŚP

2016 – 2017

PRZEJĘCIE UDZIAŁÓW EIT+ PRZEZ SKARB PAŃSTWA

Potencjał Kampusu

Przestrzeń dla biznesu

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Historia EIT +Historia EIT + 196 KB 11.01.2016
Dz. U. z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 1164Dz. U. z dnia 19 czerwca 2017 r., poz. 1164 319 KB 22.06.2017

plusfontminusfontreloadfont