Technologie EIT+

Print Friendly, PDF & Email

Technologie EIT+

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ w latach 2008-2015 we współpracy z jednostkami badawczymi oraz partnerami przemysłowymi z całej Polski w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka uruchomiło dwa interdyscyplinarne projekty badawcze BioMed – Biotechnologie i zaawansowane technologie medyczne oraz NanoMat – Wykorzystanie nanotechnologii w nowoczesnych materiałach w ramach dwóch kluczowych dziedzin nano- i biotechnologii.

Projekt BioMed był odpowiedzią na współczesne problemy medycyny, farmacji i inżynierii materiałowej i obejmował m.in. następujące zagadnienia badawcze: diagnostykę i medycynę spersonalizowaną, rekombinowane białka terapeutyczne, systemy dostarczania leków, zwalczanie lekoopornych patogenów oraz terapię komórkami macierzystymi.

Celem projektu NanoMat było uzyskanie materiałów o nowych i ulepszonych właściwościach, określenie ich zastosowań praktycznych, opracowanie technologii ich wytwarzania i zastosowanie w takich dziedzinach jak bioobrazowanie, fotonika, inżynieria materiałowa i nanotechnologia.

Obu tym projektom towarzyszyły działania ukierunkowane na komercjalizację uzyskanych wyników badań, w trakcie realizacji których powstało ponad 60 wynalazków i technologii zgłoszonych do ochrony patentowej. EIT+ kontynuuje prace naukowo-badawcze w obu tych obszarach, poszerzając jednocześnie zakres swoich kompetencji o specjalizację w dziedzinie geologia i geochemia.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przeprowadza selekcję wyników projektów badawczych, analizę i ocenę ich potencjału komercyjnego, przygotowuje strategię ochrony patentowej oraz opracowuje karty technologii, zawierające pełne opisy technologii umożliwiające ich odtworzenie przez niezależny zespół, a także dokonuje wyceny technologii i uczestniczy w procesie komercjalizacji opracowanych przez naukowców EIT+ rozwiązań do biznesu.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza do współpracy, w ramach której:

  • Oferujemy technologie, w stosunku do których dysponujemy pełnymi prawami
  • Zapewniamy ochronę patentową opracowanym technologiom
  • Dbamy o należytą dokumentację oferowanych rozwiązań, umożliwiającą ich odtworzenie
  • Jesteśmy elastyczni pod względem form współpracy i komercjalizacji, praktykujemy sprzedaż praw, udzielanie licencji, tworzenie spółek i prowadzenie wspólnych projektów badawczych
  • Oferujemy możliwość przetestowania opracowanych wynalazków
  • Zapewniamy wsparcie wdrożeniowe
  • Przeprowadzamy analizę potrzeb klientów i dopasowujemy ofertę do ich wymagań

Skontaktuj się z nami!

  Paweł Paszkowski, po. Kierownika Działu Rozwoju Biznesu
  telefon:
+48 727 663 380
  e-mail:
Paweł.Paszkowski@eitplus.pl
 
  dr inż. Aleksandra Borek, Key Account Manager
  telefon:
+48 510 131 925
  e-mail:
Aleksandra.Borek@eitplus.pl

 

 

 

 

 

Zapisz

Zapisz

Autor: Wrocławskie Centrum Badań EIT+, Opublikowano: 14.05.2015
plusfontminusfontreloadfont