Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie operatorem Wirtualnego Instytutu Badawczego

Print Friendly, PDF & Email

Polski Ośrodek Rozwoju Technologii będzie operatorem Wirtualnego Instytutu Badawczego

Sześć tysięcy gości, w tym – humanoidalny robot Sophie, 250 speakerów i dziesiątki wydarzeń – tak w największym skrócie można opisać tegoroczny Impact. Na dwa dni – 13 i 14 czerwca – Kraków stał się stolicą Polski innowacyjnej. W Centrum Kongresowym ICE pojawili się przedstawiciele najbardziej innowacyjnych firm, naukowcy, politycy i urzędnicy, by dyskutować o cyfrowej przyszłości. Podczas tego wydarzenia przedstawiono również założenia do Wirtualnego Instytutu Badawczego. Z ramienia Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii (PORT) w wydarzeniu uczestniczyli prezes zarządu Piotr Dytko i dyrektor zarządzający Andrzej Dybczyński.

PORT będzie operatorem WIB

W Krakowie zapadły kluczowe decyzje dotyczące ekosystemu Polski 4.0. oraz gospodarki opartej o rewolucję cyfrową. To ona właśnie ma być nowym impulsem do rozwoju kraju, platformą do wybicia się do roli lidera regionu w dziedzinie innowacji. Jedną z takich deklaracji było m.in. ogłoszenie przez wiceministra Piotra Dardzińskiego decyzji w sprawie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Wszystko zaczęło się od decyzji, która została zawarta w Strategii Odpowiedzialnego Rozwoju, o tym że biotechnologia powinna być tym obszarem, w który Polska musi zainwestować nie tylko środki finansowe, ale przede wszystkim musi zainwestować w rozwój dobrej kadry – podkreślał wiceminister Dardziński. – Należy stworzyć właściwe warunki do tego, aby mogły się rozwijać projekty badawcze związane z biotechnologią, które będą skutkować tworzeniem przemysłu biotechnologicznego w Polsce. Mamy możliwości, mamy też krytyczne problemy, dlatego proponujemy powołanie Wirtualnego Instytutu Badawczego.

Wirtualny Instytut Badawczy PORT

Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczego podczas IMPACT`18, dr Piotr Dardziński, fot. Janusz Lewicki

Co to oznacza? Celem inwestycji w Wirtualny Instytut Badawczy mają być przede wszystkim ludzie, którzy posiadają wiedzę i są w stanie zrealizować wieloletnie programy badawcze. Na ich wykonanie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego planuje przeznaczyć 500 mln zł. Operatorem WIBu zostanie PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, który był reprezentowany podczas prezentacji przez prezesa zarządu Piotra Dytko.

Ludzie, wiedza i zapewnione finansowanie

Program WIB to mechanizm, który zapewnia połączenie trzech kluczowych elementów: ludzi, wiedzy i finansowania. To mechanizm, który będzie służył rozwojowi biotechnologii w Polsce, czyli oprócz nanotechnologii i informatyki, tej dyscypliny, która zmienia współczesny świat – zaznaczył w swoim wystąpieniu Piotr Dytko. – Punktami ciężkości dla nas będą badania stosowane oraz finansowanie innowacyjnych produktów i narzędzi diagnostycznych. Chcemy również zbudować most, który połączy wyniki prac badawczych z wymiernymi efektami obserwowanymi w strefie społeczno-ekonomicznej kraju i chcemy by program WIB nie tylko wzmocnił intelektualną obecność polskiego środowiska naukowego w nauce światowej. Ale chcemy, by ta obecność stała się miernikiem samego programu.

WIB Piotr Dytko PORT EIT+

Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczego podczas IMPACT`18, Piotr Dytko, fot. Klaudia Piątek

Wirtualny Instytut Badawczy w liczbach

Projekt Wirtualnego Instytutu Badawczego zakłada 5 letni cykl finansowania dla min. 10 grup badawczych. 80% budżetu zostanie bezpośrednio przeznaczone na prace badawcze, zaś pozostałe na zapewnienie ochrony własności intelektualnej. 40% zysków z komercjalizacji ma być transferowane mechanizmem zwrotnym do wypracowujących rozwiązania naukowców. Co istotne macierzyste jednostki naukowców tworzących grupy badawcze będą uzyskiwały wymierne korzyści z udziału w programie na poziomie finansowym, naukowym i infrastrukturalnym, ponieważ WIB ma być budowany z uczelniami a nie przeciw nim lub obok nich. Projekt stawia sobie za cel uwolnienie potencjału polskiej nauki, rozwój biotechnologii, podniesienie znaczenia lidera w projektach naukowych, zapewnienie ochrony własności intelektualnej oraz wzmocnienie efektu synergii łącząc najzdolniejszych badaczy z różnych ośrodków a jednocześnie odrzucając ograniczenia i hamulce charakterystyczne dla współpracy kilku instytucji.

Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczego podczas Impact 2018, Kraków

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Załączniki do pobrania

Plik Rozmiar pliku Data dodania
Prezentacja Wirtualnego Instytutu Badawczwego podczas Impact 2018Wirtualny Instytut Badawczy 79 MB 19.06.2018

Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 19.06.2018
plusfontminusfontreloadfont