Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Krajowym Ośrodkiem Wiodącym!

Lipiec 2016

Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Krajowym Ośrodkiem Wiodącym!

W dniu 25 lipca 2016 Wicepremier Jarosław Gowin - Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał dokument zgłaszający członkostwo Polski w Międzynarodowej Organizacji zrzeszającej instytucje biobankujące z terenu Europy (BBMRI-ERIC).
 • Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 26.07.2016
 • Więcej

Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ Krajowym Ośrodkiem Wiodącym!

W dniu 25 lipca 2016 Wicepremier Jarosław Gowin – Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego podpisał dokument zgłaszający członkostwo Polski w Międzynarodowej Organizacji zrzeszającej instytucje biobankujące z terenu Europy (BBMRI-ERIC). Jednocześnie na okres pięciu lat mianował dra Łukasza Kozerę na Krajowego Koordynatora ds. Biobankowania. Tym samym Biobank Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ stał się Krajowym Ośrodkiem Wiodącym.
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 26.07.2016
 • Więcej

Milowy krok Polski w rozwoju badań diagnostycznych

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej zaakceptowała decyzję w sprawie przystąpienia Polski do Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI_ERIC). Polska zrobiła zatem milowy krok w rozwoju nauk biomedycznych i badań diagnostycznych. Już w 2009 r. tygodnik „Times” uznał biobankowanie za jedną z dziesięciu najbardziej znaczących idei zmieniających świat. W międzynarodowym środowisku naukowym i
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 22.07.2016
 • Więcej

TheraPep – startup, który zrewolucjonizuje walkę z wirusami i nowotworami?

Podczas konferencji „Startup: Wrocław 2016” Wrocławskie Centrum Badań EIT+ przygotowało Startup Pitch, podczas którego zaprezentowało się 5 start`upów. Krótkie, pięciominutowe prezentacje były dla młodych zespołów szansą na przedstawienie swojego pomysłu przed Panelem Ekspertów. Spośród pięciu zespołów, których pomysły dotyczyły m.in. zwiększenia wydajność pomiarów z wykorzystaniem techniki spektrometrii mas, nowej aplikacji zachęcającej swoich użytkowników do uprawiania
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 15.07.2016
 • Więcej

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ otrzymało akredytację Ministerstwa Rozwoju

Ministerstwo Rozwoju nadało z dniem 23 czerwca br. Wrocławskiemu Centrum Badań EIT+ status akredytowanego Ośrodka Innowacji, uprawnionego do świadczenia proinnowacyjnych usług doradczych dla biznesu i nauki. Jest to nowa rola centrum, które oprócz jednostki naukowej i organizacji badawczej typu RTO, pełni teraz również rolę ośrodka innowacji. Zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Rozwoju, Ośrodki innowacji,
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 13.07.2016
 • Więcej

Milowy krok Polski w rozwoju badań diagnostycznych

Rada Ministrów Rzeczpospolitej Polskiej zaakceptowała decyzję w sprawie przystąpienia Polski do Konsorcjum na rzecz Infrastruktury Badawczej Biobanków i Zasobów Biomolekularych (BBMRI_ERIC). Polska zrobiła zatem milowy krok w rozwoju nauk biomedycznych i badań diagnostycznych. Już w 2009 r. tygodnik „Times” uznał biobankowanie za jedną z dziesięciu najbardziej znaczących idei zmieniających świat. W międzynarodowym środowisku naukowym i
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.07.2016
 • Więcej

Gratulacje z okazji nadania tytułu profesorskiego dla światowej sławy fizyka Detlefa Hommela

22 czerwca br. prof. dr. hab. Detlefowi Hommelowi, Dyrektorowi Departamentu Nanostruktur Półprzewodnikowych Wrocławskiego Centrum Badań EIT+, został nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora belwederskiego. W imieniu Zarządu oraz wszystkich pracowników Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ składamy najserdeczniejsze gratulacje oraz życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 11.07.2016
 • Więcej

Inspirujące spotkanie nauki i biznesu – Konferencja „Polish Scientific Networks: Science & Business”

W dniach 30 czerwca – 2 lipca br. we Wrocławiu spotkali się przedstawiciele nauki, biznesu, władz i agend finansujących naukę by rozmawiać o wpieraniu wzajemnej współpracy. Trzydniową konferencję otworzył wykład „2+2 = 5? Czy synergia między nauką i biznesem w Polsce jest możliwa?” Grzegorza Brony z firmy Creotech S.A. i Uniwersytetu Warszawskiego oraz wystawa „MATH-ART”
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 06.07.2016
 • Więcej

Projekt małej ustawy o innowacyjności trafi do rządu w połowie lipca

Podczas Konferencji „Polish Scientific Networks: Science & Business” podsekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego dr Piotr Dardziński zapowiedział, że 14 lipca do Komitetu Stałego Rady Ministrów wpłynie projekt tzw. małej ustawy o innowacyjności, która ma wejść w życie od stycznia 2017 r. Jesienią natomiast mają rozpocząć się konsultacje i prace nad tzw. dużą
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 04.07.2016
 • Więcej
plusfontminusfontreloadfont