EIT+ w liczbach – Podsumowujemy 2016 rok

Styczeń 2017

EIT+ w liczbach – Podsumowujemy 2016 rok

46 złożonych projektów na kwotę 160 mln oraz 31 realizowanych projektów o wartości ponad 33 mln zł, to wynik pracy zespołów badawczych widoczny w zestawieniach, przygotowanych z początkiem 2017 roku, aby podsumować działalność Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w obszarze aplikowania o nowe granty. EIT+ w 2016 roku startowało m.in. po środki z Programu Operacyjnego Inteligenty
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 30.01.2017
 • Więcej

Nowe materiały ciekłokrystaliczne zawierające chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła

Wytwarzanie i charakterystyka nowych materiałów ciekłokrystalicznych zawierających chiralne związki jonowe do zastosowania w modulatorach światła, to nowy projekt pozyskany przez dr. inż. Macieja Czajkowskiego z Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w ramach programu SONATA 11 Narodowego Centrum Nauki. Projekt rozpoczął się 20 stycznia br. i będzie realizowany przez dwa lata. Chiralne cząsteczki są to organiczne związki
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 25.01.2017
 • Więcej

Nowy certyfikat bezpieczeństwa nanomateriałów NANO SoP

TÜV SÜD wprowadza na rynek  unikalny certyfikat bezpieczeństwa pracy z nanomateriałami, potwierdzający zarazem ich jakość. Jest on gwarantem wysokich standardów prowadzenia  badań  materiałowych  w  zakładach  przemysłowych, zachowania najwyższego bezpieczeństwa procesów pracy z  materiałami zaawansowanymi technologicznie, a także określa jakość i właściwości  fizyko-chemiczne przedmiotowych nanomateriałów. Nadanie certyfikatu przez TÜV SÜD Polska, poprzedzone jest  gruntownymi  badaniami  nanocząstek, 
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 18.01.2017
 • Więcej

Pójdź z EIT+ „szybką ścieżką”

W uruchomionym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju konkursie pn. „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa – tzw. „szybka ścieżka” budżet wynosi blisko 1,9 mld euro! Aby sięgnąć po te środki firmy muszą jednak jeszcze przez złożeniem wniosku wyłonić kluczowych wykonawców – partnerów badawczych. Kto może nim zostać? Od 2014 roku alokowane są
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 17.01.2017
 • Więcej

Różnicowa kalorymetria skaningowa DSC – obsługa urządzenia i analiza wyników

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ uruchamia cykl szkoleń w Labortorium Materiałów Polimerowych, znajdującym się w Kampusie Pracze. Celem szkolenia jest praktyczne zapoznanie się z różnicowym kalorymetrem skaningowym DSC MT-DSC DSC1 (Mettler Toledo). Szkolenie umożliwi zdobycie wiedzy w zakresie obsługi urządzenia oraz przygotowania pomiarów z wykorzystaniem różnicowego kalorymetru skaningowego DSC, nabycie umiejętności doboru odpowiednich parametrów pomiarowych oraz
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.01.2017
 • Więcej

Ambasada Kanady wspiera kanadyjską innowacyjność i rozwój przedsiębiorczości w Polsce

Ambasada Kanady planuje uruchomienie nowego programu „Soft Landing” mający na celu akcelerację w Polsce kanadyjskich start-upów oraz małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). W ramach programu „Soft Landing”, w dn. 11 stycznia br. Ambasada Kanady oraz Wrocławskiego Centrum Badań EIT+ w Kampusie Pracze podpisały list intencyjny potwierdzający zainteresowanie obu jednostek wspieraniem rozwoju kanadyjskich innowacyjnych przedsiębiorstw w
 • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 11.01.2017
 • Więcej
plusfontminusfontreloadfont