Automated Material Ore Characterization by Mineral Liberation Analysis (MLA) – szkolenie, 13 -15 czerwiec 2017

Maj 2017

Automated Material Ore Characterization by Mineral Liberation Analysis (MLA) – szkolenie, 13 -15 czerwiec 2017

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ zaprasza do udziału w szkoleniu  dotyczącym charakterystyki minerałów przy użyciu zautomatyzowanej techniki (MLA) opartej na skaningowej analizie elektronowej mikroskopii (SEM) w połączeniu z dyspersyjną spektroskopią promieniowania X. Dzięki tej technice można analizować niemal każdy rodzaj materiału stałego, niezależnie od tego, czy materiał ma naturalne lub sztuczne pochodzenie. Przykładami takich materiałów mogą
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 12.05.2017
  • Więcej

Potencjał i potrzeby badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw aglomeracji wrocławskiej

Wrocław to wiodące w Polsce centrum innowacji, silny ośrodek akademicki, miasto o największej w kraju ilości centrów badawczo – rozwojowych firm krajowych i globalnych, lider w dziedzinie zgłoszeń patentowych. Co stanowi o tak mocnej pozycji Wrocławia i Dolnego Śląska? Jaki jest potencjał regionalnej infrastruktury badawczo – rozwojowej? Jaka jest kondycja i potrzeby przedsiębiorców, realizujących projekty
  • Autor: Klaudia Piątek, Opublikowano: 10.05.2017
  • Więcej
plusfontminusfontreloadfont