12.1 Nowoczesne cienkowarstwowe ogniwa słoneczne trzeciej generacji wytwarzane w oparciu o organiczne oraz nieorganiczne nanomateriały.

Uncategorized

11.1 Nanokompozyty polimerowe i ceramiczne dla zastosowań elektrotechnicznych

G. Paściak, J. Chmielowiec, S. H. Chan, Thermal and structural study of BIVOX undoped and doped with La in various atmosphere toward applications in IT-SOFC. Ceramics International 40 (2014), 8969–8974 M. Malinowski, A. Iwan, G. Pasciak, Synthesis and characterization of para- and meta-polybenzimidazoles for high-temperature proton exchange membrane fuel cells. High Performance Polymers 26 (2014),
 • Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
 • Więcej

9.1 Nanomateriały wytwarzane technologią zol-żel przeznaczone do zastosowań medycznych i czujnikowych.

K. Oganisian, A. Hreniak, A. Sikora, D. Gaworska-Koniarek, A. Iwan, Synthesis of iron doped titanium dioxide by sol-gel method for magnetic applications. Processing and Application of Ceramics 9 (2015), 43–51 A. Hreniak, K. Gryzlo, B. Boharewicz, A. Sikora, J. Chmielowiec, A. Iwan, Preparation and optical properties of iron-modified titanium dioxide obtained by sol–gel method. Optical
 • Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
 • Więcej

8.1 Technologie związane z mikroobróbką laserową i ich zastosowania

L. Skowronskia, A. Antonczak, M. Trzcinskia, L. Lazarek, T. Hillera, A. Bukaluka, A. Wronkowska, Optical properties of laser induced oxynitride films on titanium, Applied Surface Science 304 (2014), 107–114 L. Lazarek, A. Antończak, M. Wójcik, J. Drzymała, K. Abramski, The potential of multivariate analysis to phase identification based on X-ray diffraction patterns. Chemometrics and Intelligent
 • Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
 • Więcej

7.1 Opracowanie nowoczesnych metod biodetekcji i bioobrazowania komórek z wykorzystaniem nanowymiarowych znaczników luminescencyjnych.

A. Gnach, T. Lipinski, A. Bednarkiewicz, J. Rybka, J. Capobianco, Up-converting Nanoparticles: nanotoxicity Chemical Society Reviews 44 (2015), 1561-1584 A. Gnach, K. Prorok, M. Misiak, B. Cichy, A. Bednarkiewicz, Up-converting NaYF4: 0.1Tm3+, 20% Yb3+ nanoparticles as luminescent labels for deep-tissue optical imaging, Journal of Rare Earths 32(2014), 207-2012 K. Prorok, A. Bednarkiewicz, B. Cichy, A.
 • Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
 • Więcej

6.1 Materiały i technologie dla zaawansowanych systemów magazynowania i konwersji energii

K. Kierzek, J. Machnikowski, F. Beguin, Towards the realistic silicon/carbon composite for Li-ion secondary battery anode. Journal of Applied Electrochemistry 45 (2015), 1-10 H. Drulis, A. Hackemer, P. Głuchowski, K. Giza, L. Adamczyk, H. Bala, Gas phase hydrogen absorption and electrochemical performance of La2(Ni,Co,Mg,M) based alloys. International Journal of Hydrogen Energy 39 (2014), 2423-2429 H.
 • Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
 • Więcej

5.2 Stopy międzymetaliczne absorbujące wodór i magnesy stałe na bazie lantanowców – opracowanie nanokompozytowych materiałów magnetycznie twardych na bazie surowców krajowych

Z. Rdzawski, J.Stobrawa, J. Sobota, W. Głuchowski, Effect of rare-earth metals addition on microstructure and properties of copper alloys. Archives of metallurgy and materials 59 (2014), 651-658 K. Ochramowicz, M.Jeziorek, K. Wejman , Copper(II) extraction from ammonia leach solution. Physicochem. Probl. Miner. Process. 50(2014), 327−335 L. Rycerz, M. Hasiak , Otrzymywanie neodymu i stopów magnetycznie
 • Autor: , Opublikowano: 01.07.2015
 • Więcej
plusfontminusfontreloadfont