Electron Microscopy Laboratory

Print Friendly, PDF & Email

Electron Microscopy Laboratory

Laboratory of Electron Microscopy is equipped with high resolution scanning electron microscope with field emission, with ion beam column, micromanipulator, SEM-EDX detector, STEM detector and EsB® detector attached.
Microscope allows for precise „in situ” preparation of biological material directly in its chamber, both in room temperature and in cryo conditions.
We provide the preparation of samples for observations in SEM and STEM,
elemental composition and distribution analysis, preparation of ultrathin sections for TEM, observations using serial block-face SEM for three-dimensional reconstruction.

Contact: inquiries@port.org.pl

Observations of biological specimens using field emission SEM

– max. resolution ~0,8 nm

Observations of biological specimens

using transmission electron microscopy STEM

– magnifications up to 2 million times
– up to 12 specimens for series

Observations of native biological material

using highly sensitive, energy-selective backscattered electron detector ESB® at normal and cryo conditions
– nano-scaled clear compositional contrast
– work below 1,5 kV allowing for selecting the desired energy of backscattered electrons

Analysis of biological specimens

by serial imaging of the surfaces revealed by gallium ion milling
– collection of serial images desired for three-dimensional reconstruction of subcellular features

Analysis of elemental composition and distribution

within the biological specimens using energy-dispersive
X-ray spectrometer
TEM lamella preparations using focused ion beam and micromanipulations
– „in situ” preparation of ultrathin sections for TEM observations with thickness below 30 nm

CROSS-BEAM SCANNING ELECTRON

microscope with ion beam Auriga 60, Zeiss

Ultramicrotome EM UC7, Leica
Cryo chamber FC7, Leica
Automatic contrasting device EM AC20, Leica
High vacuum sputter EM ACE600, Leica
Tissue processor EM TP, Leica

dr hab. Krzysztof Marycz – Head of Laboratory

dr Jakub Grzesiak – Research Engineer

  • Grzesiak J, et al. (2017) Ultrastructural changes during osteogenic differentiation in mesenchymal stromal cells cultured in alginate hydrogel. Cell & Bioscience 7(1):2.
  • Marycz K, et al. (2016) Polyurethane/Polylactide-Blend Films Doped with Zinc Ions for the Growth and Expansion of Human Olfactory Ensheathing Cells (OECs) and Adipose-Derived Mesenchymal Stromal Stem Cells (ASCs) for Regenerative Medicine Applications. Polymers 04/2016; 8(5). DOI:10.3390/polym8050175.
  • Marędziak M, et al. (2016) Static magnetic field enhances the viability and proliferation rate of adipose tissue-derived mesenchymal stem cells potentially through activation of the phosphoinositide 3-kinase/Akt (PI3K/Akt) pathway. Electromagnetic Biology and Medicine 07/2016;  DOI:10.3109/15368378.2016.1149860.
  • Marycz K, et al. (2016) Sphingosine-1-Phosphate Enhance Osteogenic Activity of Multipotent Stromal Cells Cultured in Biodegradable 3D Alginate Hydrogels. Journal of Biomaterials and Tissue Engineering 03/2016; 6(2). DOI:10.1166/jbt.2016.1423.
  • Marycz K, et al. (2016) Macro autophagy and selective mitophagy ameliorate chondrogenic differentiation potential in adipose stem cells (ASC) of equine metabolic syndrome (EMS) – new findings in the field of progenitor cells differentiation. Oxidative Medicine and Cellular Longevity in press.
  • Marycz K, et al. (2016) Polyurethane/polylactide-blend films doped with zinc ions for the growth and expansion of human olfactory ensheathing cells (OECs) and adipose-derived mesenchymal stromal stem cells (ASCs) for regenerative medicine applications. Polymers 8: 175.
  • Grzesiak J, et al. (2015) Polyurethane/polylactide-based biomaterials combined with rat olfactory bulb-derived glial cells and adipose-derived mesenchymal stromal cells for neural regenerative medicine applications. Materials Science and Engineering C 147: 163-170 .
  • Grzesiak J, et al. (2015) Characterization of olfactory ensheathing glial cells cultured on polyurethane/polylactide electrospun nonwovens. International Journal of Polymer Science 2015: 908328.
  • Marycz K, et al. (2014) Influence of modified alginate hydrogels on mesenchymal stem cells and olfactory bulb-derived glial cells cultures. Bio-Medical Materials and Engineering; 24: 1625-1637.
  • Marycz K, et al. (2014) Polyurethane/polylactide-based electrospun nonwovens as carriers for human adipose derived stromal stem cells and chondrogenic progenitor cells. Polymer-Plastics Technology and Engineering 06/2016;  DOI:10.1080/03602559.2016.1163586
Bakterie salmonelli penetrujące wnętrze makrofaga; technika FIB-SEM, powiększenie 14000x.

Bakterie salmonelli penetrujące wnętrze makrofaga; technika FIB-SEM, powiększenie 14000x.


Nanocząstki srebra kumulujące się w ścianie komórkowej grzyba z gatunku Aspergillus brasiliensis; technika STEM, powiększnie 50000x.

Nanocząstki srebra kumulujące się w ścianie komórkowej grzyba z gatunku Aspergillus brasiliensis; technika STEM, powiększnie 50000x.


Staphylococcus aureus zadsorbowane na powierzchni węgla; technika SEM, powiększenie 10000x.

Staphylococcus aureus zadsorbowane na powierzchni węgla; technika SEM, powiększenie 10000x.


Ślady organiczne w materiale skalnym pochodzącym z odwiertów; technika cryo-sem, powiększenie 1210x.

Ślady organiczne w materiale skalnym pochodzącym z odwiertów; technika cryo-sem, powiększenie 1210x.


Obraz monety z widocznym fragmentem godła Polski; technika SEM, powiększenie 57x.

Obraz monety z widocznym fragmentem godła Polski; technika SEM, powiększenie 57x.


Bakteria E.coli z wyraźną błoną komórkową; technika STEM, powiększenie 100000x.

Bakteria E.coli z wyraźną błoną komórkową; technika STEM, powiększenie 100000x.


Plazmocyt obecny w nabłonku dwunastnicy psa z widocznym rozległym retikulum endoplazmatycznym; technika STEM, powiększenie 20000x.

Plazmocyt obecny w nabłonku dwunastnicy psa z widocznym rozległym retikulum endoplazmatycznym; technika STEM, powiększenie 20000x.


Rąbek szczoteczkowy enterocytów dwunastnicy psa; technika STEM, powiększenie 50000x.

Rąbek szczoteczkowy enterocytów dwunastnicy psa; technika STEM, powiększenie 50000x.


Kaweole w błonie komórkowej; technika STEM, powiększenie 100000x.

Kaweole w błonie komórkowej; technika STEM, powiększenie 100000x.


Formująca się in vitro macierz kostna; technika SEM, powiększenie 5000x.

Formująca się in vitro macierz kostna; technika SEM, powiększenie 5000x.


Ciała wieloblaszkowe w cytoplazmie komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.

Ciała wieloblaszkowe w cytoplazmie komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.


Przekrój poprzeczny przez witkę plemnika z widocznymi mikrotubulami (centrum obrazu), powyżej widoczne jądro komórkowe; technika STEM, powiększenie 97320x.

Przekrój poprzeczny przez witkę plemnika z widocznymi mikrotubulami (centrum obrazu), powyżej widoczne jądro komórkowe; technika STEM, powiększenie 97320x.


Mitochondria komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.

Mitochondria komórki macierzystej; technika STEM, powiększenie 20000x.


Chondroblast podczas syntezy macierzy chrzęstnej odsłonięty przy użyciu FIB; technika FIB-SEM, powiększnie 13770x.

Chondroblast podczas syntezy macierzy chrzęstnej odsłonięty przy użyciu FIB; technika FIB-SEM, powiększnie 13770x.


Formująca się macierz chrzęstna z widocznymi włóknami kolagenu typu 2; technika FIB-SEM, powiększnie 50000x

Formująca się macierz chrzęstna z widocznymi włóknami kolagenu typu 2; technika FIB-SEM, powiększnie 50000x


Przekrój poprzeczny przez naskórek myszy; technika FIB-SEM.

Przekrój poprzeczny przez naskórek myszy; technika FIB-SEM.


Komórka Jurkat adhezująca do polistyrenowej kulki; technika STEM, powiększenie 15940x.

Komórka Jurkat adhezująca do polistyrenowej kulki; technika STEM, powiększenie 15940x.


Salmonella gallinarum hodowana w hydrożelu alginianowym; technika SEM, powiększenie 50000x.

Salmonella gallinarum hodowana w hydrożelu alginianowym; technika SEM, powiększenie 50000x.


Zarodnik grzyba z rodzaju Rhodocybe; technika SEM, powiększnie 20130x.

Zarodnik grzyba z rodzaju Rhodocybe; technika SEM, powiększnie 20130x.


Nanocząstki złota; technika STEM, powiększnie 540970x.

Nanocząstki złota; technika STEM, powiększnie 540970x.


"Scratch test" wykonany przy użyciu monowarstwy komórek; technika SEM, powiększenie 500x.

“Scratch test” wykonany przy użyciu monowarstwy komórek; technika SEM, powiększenie 500x.

 

Print Friendly, PDF & Email
Posted by abachmatiuk, Posted on 09.05.2016
SINGLE LABORATORIUM
plusfontminusfontreloadfont