Laboratoria

Print Friendly, PDF & Email

Laboratoria

PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii

to sieć specjalistycznych laboratoriów naukowo-badawczych, technologicznych oraz pracowni pomiarowych i specjalistycznych, które są skupione w 6 obszarach badawczych:

Biobank

Dr n. med. Łukasz Kozera

Krajowy Koordynator ds. biobankowania
Doktor nauk medycznych w zakresie biologii medycznej, absolwent Wydziału Biotechnologii i Analityki Medycznej. W latach 2005-2008 odbył studia doktoranckie w Instytucie Badań Sercowo-Naczyniowych, na Wydziale Medycyny Uniwersytetu w Leeds. Po ich ukończeniu pracował w Klinice Reumatologii Instytutu Medycyny…

EIT+

Zapisz

Obszar Biotechnologia

Dr hab. n. med. Małgorzata Krzyżowska

Lider Obszaru Biotechnologia
Dr hab. nauk medycznych (Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, specjalność: biologia medyczna), absolwentka Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dwukrotna stypendystka Intra-European Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship oraz uczestniczka staży podoktorskich w ramach stypendium EFIS …

Obszar Nanobioinżynieria

Dr hab. inż. Artur Bednarkiewicz

Lider Obszaru Nanobioinżynieria
Artur Bednarkiewicz uzyskał stopień mgr inż. Fizyki i Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej w 1998 a stopień doktora i doktora habilitowanego nauk fizycznych w Instytucie Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych (INTiBS), Polskiej Akademii Nauk (PAN) w 2003 i 2013 r w grupie prof.W.Stręka.

Obszar Materiały Specjalne

Dr hab. Alicja Bachmatiuk

Lider Obszaru Materiały Specjalne
Alicja Bachmatiuk obroniła pracę magisterską z technologii chemicznej na Politechnice Szczecińskiej w 2005, a stopień doktora uzyskała w 2009 na tej samej uczelni. Stopień doktora habilitowanego nauk chemicznych uzyskała na Politechnice Warszawskiej w 2017.

Obszar Fotonika i Elektronika

Prof. dr hab. Detlef Hommel

Lider Obszaru Fotonika i Elektronika
Profesor uniwersytetu w Bremie w stanie spoczynku, gdzie przez wiele lat prowadził Katedrę Fizyki i Półprzewodników. Zajmował się głównie optoelektroniką epitaksji, czyli częścią fizyki ciał stałych, dzięki którym można przetwarzać prąd w światło widzialne. Profesor leopoldyński Uniwersytetu Wrocławskiego. 

Obszar Analityka

Paweł Pasikowski

Lider Obszaru Analityka
Doktor nauk chemicznych ze specjalnością chemia organiczna. Absolwent Wydziału Biotechnologii Uniwersytetu Wrocławskiego. Studia doktoranckie realizował na Wydziale Chemii w latach 2007-2012 pod okiem prof. Zbigniewa Szewczuka. Po obronie doktoratu odbył roczny staż podoktorski w zespole Spektrometrii Mas na Wydziale Technologii Chemicznej Uniwersytetu w Pardubicach. 

Każdy z obszarów skupia ze sobą kilka specjalistycznych laboratoriów. Dzięki temu dany obszar może koncentrować się na wybranych zagadnieniach naukowych oraz technologicznych i w sposób kompleksowy realizować zarówno prace naukowo-badawcze, jaki i pilotażowe badania dla przemysłu. Wszystkie laboratoria PORT Polskiego Ośrodka Rozwoju Technologii wyposażone są w najwyższej klasy aparaturę badawczą, która pozwala na prowadzenie badań o charakterze aplikacyjnym z zachowaniem najwyższych standardów jakości.

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 27.05.2015
plusfontminusfontreloadfont