Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Chromatografii Gazowej (GC)

Laboratorium koncentruje się na realizacji usług badawczych, których celem jest określenie procedur i optymalizacji metod analitycznych za pomocą technik chromatograficznych, jak i badanie składu jakościowego oraz ilościowego złożonych mieszanin związków chemicznych.

Kompleksowe wyposażenie laboratorium i sąsiedztwo innych pracowni, zajmujących się technikami rozdziału, umożliwia elastyczne warianty współpracy i świadczenie szerokiej gamy badań oraz prowadzonych analiz:

  • żywności, leków, suplementów diety pod względem obecności śladowych ilości m.in. pestycydów
  • próbek środowiskowych pod względem obecności śladowych ilości pestycydów oraz farmaceutyków.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zapisz

Opracowanie metod analitycznych

Analiza jakościowa i ilościowa

substancji chemicznych z użyciem technik: GC-MS/MS, GC-FID, GC-ECD w zakresie badań: składników substancji leczniczych, produktów kosmetycznych, składników żywności, produktów dla weterynarii, pozostałości leków i pestycydów w próbkach środowiskowych.

Metody akredytowane w Laboratorium Chromatografii Gazowej (GC)

  • Indeks oleju mineralnego (węglowodory ropopochodne), zakres: (300 – 6000) mg/kg s.m., Metoda chromatografii gazowej z detekcją płomieniową – jonizacyjną (GC-FID) na podstawie PN-EN ISO 16703:2011

 

Przedmiot badań:

  • Gleby

 

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1661.

Chromatograf gazowy ze spektrometrem mas – SCION TQ (Bruker):

  • detektor mas z potrójnym kwadrupolem (analiza MS/MS)

 

Chromatograf gazowy – 7890A (Agilent) z dwoma detektorami:

  • płomieniowo-jonizacyjny (FID)
  • detektor wychwytu elektronów (ECD

 

Chromatograf gazowy ze spektometrem mas- GC-MS ITQ (Thermo)

  • detektor mas (pułapka jonów)
gc

Laboratorium Chromatografii Gazowej Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Zapisz

Tomasz Słoka – p.o. Kierownik Laboratorium
e-mail: tomasz.sloka@eitplus.pl
tel. +48 71 734 71 37
tel.  +48 727 660 126

Magdalena Dulska – Inżynier badań
e-mail: magdalena.dulska@eitplus.pl

Katarzyna Grabowska –  Inżynier procesu
e-mail: katarzyna.grabowska@eitplus.pl

dr Anna Kolbe-Panek – Koordynator Procesów Laboratoryjnych
e-mail: anna.kolbe-panek@eitplus.pl
tel. +48 71 734 71 07
tel.  +48 502 397 298

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: tomaszsloka, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont