Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Laboratorium stworzone zostało z myślą o umożliwieniu prowadzenia badań w zakresie technologii wytwarzania i zaawansowanej charakteryzacji nowoczesnych cienkowarstwowych ogniw słonecznych oraz elementów elektroniki drukowanej opartych o organiczne oraz nieorganiczne nanomateriały.

W zakresie elementów elektroniki drukowanej laboratorium przeznaczone jest do prowadzenia prac nad wytwarzaniem prototypowych struktur elementów oświetlenia, drukowanych baterii, ogniw słonecznych, nisko-kosztowych sensorów oraz anten RFID i innych drukowanych elementów funkcjonalnych. Wytwarzanie wymienionych elementów w Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych może być prowadzone w oparciu o nisko-kosztowe techniki druku cyfrowego (ink-jet).

Laboratorium wyposażone jest również w unikalną laboratoryjną linię produkcyjną organicznych ogniw słonecznych oraz elementów elektroniki drukowanej, na linii technologicznej która zintegrowana jest wewnątrz systemu komór rękawicowych, umożliwiających prace w atmosferze ochronnej.

 • Badanie właściwości materiałów organicznych oraz nanocząstek półprzewodnikowych do zastosowań w fotowoltaice oraz elementach elektroniki drukowanej
 • Opracowywanie funkcjonalnych tuszy (ang. ink) do wytwarzania warstw i struktur nanocząstek półprzewodnikowych oraz organicznych metodami druku cyfrowego (Ink-jet printing)
 • Charakteryzacja oraz modelowanie właściwości optycznych oraz elektrycznych ogniw fotowoltaicznych różnych typów
 • Pomiary elektrochemiczne oraz za pomocą spektroskpii impedancyjnej m.in. baterii, kondensatorów, elementów elektrochemicznych
 • Prowadzenie wspólnie ze zleceniodawcą prac nad wytwarzaniem prototypów elementów elektroniki drukowanej (sensorów, anten RFID, elementów oświetleniowych, drukowanych baterii)

System połączonych komór rękawicowych

System połączonych komór rękawicowych do pracy w atmosferze ochronnej beztlenowej i suchej

 • zintegrowany próżniowy system do nanoszenia cienkich warstw metalicznych i dielektrycznych za pomocą odparowania termicznego i electron beam thermal evaporation
 • programowalny powlekacz obrotowy

Precyzyjna drukarka cyfrowa ink-jet

PiXDRO LP50 do drukowania materiałów organicznych oraz nieorganicznych

 • układ do optymalizacji procesu generacji kropel
 • kamera do szybkiego podglądu nadrukowanych struktur
 • wykorzystywane głowice: Fujifilm Dimatix Spectra SE, SM, SL; Konica Minolta KM512
 • zakres objętości generowanych kropel: 4-200 pl
 • rozmiary stołu roboczego: 210 x 310 mm
 • max temperatura stołu roboczego: 90 °C
 • dokładność pozycjonowania głowicy: 5 µm
 • minimalne rozmiary nadrukowanych kropel: ~50 µm

Zestawy do wytwarzania tuszy

Zestawy do wytwarzania tuszy opartych o nanocząstki metaliczne oraz półprzewodnikowe przeznaczonych do druku cyfrowego za pomocą metod mokrej chemii

Zautomatyzowany system Fisnar F4200N

Zautomatyzowany system precyzyjnego dozowania materiałów średniej i wysokiej lepkości Fisnar F4200N

 • obszar roboczy XYZ (mm): 200 x 200 x 50
 • maksymalna prędkość XY/Z: 500/200 mm/s
 • powtarzalność: +/- 0,02 mm
 • rozdzielczość: 0,001 mm
 • pamięć: 100 programów, 50 000 kroków/program
 • połączenia zewnętrzne: USB/RS232

System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych

System do pomiaru charakterystyk prądowo-napięciowych ogniw fotowoltaicznych wraz z symulatorem promieniowania słonecznego klasy AAA

 • rozmiar oświetlonego obszaru: 80 x 80 mm
 • regulowane natężenie oświetlenia: max. 1000 W/m2

System Bentham PVE300

System do pomiaru odpowiedzi spektralnej ogniw słonecznych Bentham PVE300

 • wielkość plamki pomiarowej 0,2-7 mm
 • zakres długości fali: 300-2500 nm
 • uchwyt na próbki: 20×20 cm z kontrolowaną temperaturą

System do pomiarów elektrochemicznych

System do pomiarów elektrochemicznych wielokanałowy potencjostat/galwanostat/spektroskopia impedancyjna BioLogic VMP3

 • max. do 16 niezależnych kanałów
 • zakres napięcia: [-20;0]V, [0;+20]V z rozdzielczością 5 μV
 • zakres prądu: 10 μA – 400 mA (rozszerzenie do 5 A)  a rozdzielczością 760 pA
 • pomiary niskoprądowe: 4 zakresy 1 μA – 1 nA z rozdzielczością 76 fA
 • zakres częstotliwości: 10 µHz – 1 MHz

Nastołowy system

Nastołowy system do pomiarów transmisji i odbicia cienkich warstw

Suszarka próżniowa

Komora starzeniowa

Komora starzeniowa SUNTEST CPS+ do przyśpieszonych badan degradacyjnych pod symulatorem światła słonecznego

 • lampa ksenonowa o mocy 1500 W chłodzona powietrzem
 • obszar roboczy: 560 cm2
 • zakres pomiaru i kontroli promieniowania: 300-800 nm
 • Kontrola temperatury w zakresie 45-100 °C

Komora UV

dr inż. Andrzej Chuchmała – Kierownik laboratorium
Budynek nr 3, pokój: 3.33
e-mail: andrzej.chuchmala@eitplus.pl
tel. +48 71 734 71 58

dr inż. Andrzej Chuchmała, Kierownik laboratorium

 

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 13
 • indeks h: 6

Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • dr (2011) – Wydział Elektryczny Politechniki Wrocławskiej, dyscyplina: Elektrotechnika
 • mgr inż. (2006) – Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, specjalność: Fizyka Ciała Stałego
 • udział w projektach naukowych:
  • NanoMat zad. 12.1 – wykonawca
  • NanoMat zad. 12.2 – kierownik
  • NanoMat zad. 12.3 – kierownik
  • CMOT – koordynator ze strony WCB EIT+
 • wytwarzanie oraz charakteryzacja elementów elektroniki drukowanej
 • synteza i badanie materiałów bazujących na grafenie
 • stało- i zmiennoprądowe pomiary elektryczne

Zapisz

Zapisz

Zapisz

dr inż. Marcin Palewicz – Inżynier
Budynek nr 3, pokój: 3.33
e-mail: marcin.palewicz@eitplus.pl
tel.: +48 71 734 71 57

dr inż. Marcin Palewicz

 

Dane bibliograficzne: 

 • liczba publikacji : 32
 • indeks h: 10

Doświadczenie i zainteresowania badawcze:

 • Absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Elektrycznym Politechniki Wrocławskiej. Dyscyplina: Elektrotechnika. Autor rozprawy doktorskiej zatytułowanej : „Organiczne materiały do wytwarzania ogniw fotowoltaicznych”. (2012)
 • Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej. Specjalność: Fizyka Ciała Stałego. (2006)
 • Udział w projektach naukowych:
  • CMOT (Międzynarodowy);
  • Nanomat -Zadania: 9., 12.1., 12.2., 12.4.;
  • POF – PBS1/A5/27/2012;
  • POLONIUM (Międzynarodowy);
  • Grant promotorski.
 • Wytwarzanie i charakteryzacja organicznych ogniw słonecznych trzeci generacji w skali laboratoryjnej.
 • Modyfikacja, aktywacja i oczyszczanie plazmowe powierzchni.
 • Spektroskopia optyczna i impedancyjna,
 • Stało- i zmiennoprądowe pomiary elektryczne i optoelektryczne.
 • Charakterystyka właściwości strukturalnych powierzchni.
 • Nanoszenie cienkich warstw metalicznych i tlenków metali metodami próżniowymi.
 • Wykorzystanie zlokalizowanego powierzchniowego rezonansu plazmonowego w ogniwach trzeciej generacji i urządzeniach optoelektronicznych.
 • Organiczno-nieorganiczne cienko warstwowe magazyny energii elektrycznej.

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont