Laboratorium Izotopowe

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Izotopowe

Laboratorium jest przygotowane do wszelkich wyzwań naukowych gdzie wymagana jest superczułość, jaką zapewniają techniki radioizotopowe.

Realizowane są tutaj zarówno usługi, jak i projekty z zakresu rozwoju, walidacji innowacyjnych leków i technologii diagnostycznych.

Wykorzystuje  się tutaj i rozwija  technologię radioizotopowej proteomiki różnicowej, charakteryzującą się nieosiągalnymi dla innych technik parametrami.

Główne usługi:

 • Znakowanie radioizotopami białek, peptydów pośrednie i bezpośrednie, w stanie natywnym i zdenaturowanym
 • Znakowanie kwasów nukleinowych izotopami jodu i fosforu
 • Wykonywanie wysokoczułych porównawczych badań proteomicznych, phospho-proteomicznych w oparciu o techniki radioizotopowe, elektroforetyczne i spektroskopii masowej
 • Wykonywanie badań kinetycznych wiązań ligand-receptor
 • Wykonywanie badań/testów radioimmunologicznych, radiobiochemicznych
 • Pomiary radioaktywności alfa, beta i gamma
 • Wysokorozdzielcza autoradiografia (skrawki histologiczne itp.)
 • Farmakokinetyka substancji znakowanych izotopowo
 • Testy komórkowe w oparciu o znakowane izotopowo substancje

Automatyczne liczniki

 • Automatyczny licznik luminescencyjny i ciekło-scyntylacyjny a/b
 • Automatyczny licznik/spektrometr g

Systemy do monitorowania skażeń radiologicznych

Systemy do wysokorozdzielczego obrazowania

 • radioizotopowego,
 • multi-fluorescencyjnego
 • oraz chemifluorescencyjnego

Aparatura do elektroforezy

Aparatura do elektroforezy jedno/dwu-wymiarowej oraz blottingu białek i kwasów nukleinowych

 • systemy do hodowli komórkowych
 • systemy chromatografii cieczowej (FPLC, HPLC)
 • Badanie i rozwój białkowych profili markerowych w chorobach onkologicznych i neurodegradacyjnych w oparciu o superczułą radioizotopową proteomikę różnicową
 • Wykorzystanie technik izotopowych do badań oddziaływań białek z różnymi ligandami oraz badań farmakokinetycznych
 • Rozwój nowych wysokospecyficznych radio-znaczników PET i SPECT dla chorób onkologicznych i zakaźnych

Wojciech Woźny – Kierownik laboratorium
e-mail: wojciech.wozny@eitplus.pl
tel: + 48 503 019 938

Wojciech Woźny ukończył Uniwersytet Warszawski, wydział biologii, specjalizacja biologia molekularna, biochemia białek i kwasów nukleinowych   oraz Uniwersytet Paryski XI, Universite de Paris-Sud specjalizacja  enzymologia, chemia fizyczna i inżynieria białek.

W latach 2001-2013 pracował w prywatnej firmie badawczo-rozwojowej  ProteoSys AG., Mainz w Niemczech jako Senior Scientist, gdzie pełnił funkcję kierownika laboratorium izotopowego i kierownika projektów. Proteosys AG jest komercyjną firmą badawczą zajmującą się biologią systemową. Firma ta oprócz usług projektowych, naukowo-badawczych dla przemysłu farmaceutycznego zajmuje się poszukiwaniami i walidacją nowych leków w chorobach neurodegradacyjnych, onkologicznych jak i białkowych biomarkerów   w celach diagnostycznych oraz kontrolowania, rozwoju nowych terapii personalnych. Wojciech Woźny specjalizował się w proteomice różnicowej, proteomice chemicznej, radiobiochemii, chemii i analityce białek oraz badaniach przedklinicznych. Był zaangażowany czynnie w prace nad rozwojem nowych testów diagnostycznych oraz leków. Wojciech Woźny brał udział w pracach laboratoryjnych i kierował sub-projektami dla  globalnych firm farmaceutycznych. Zajmował się także realizacją prac badawczych w ramowych projektach Komisji Europejskiej takich jak : FIGHT-MG – Myasthenias, a group of immune mediated neurological diseases: from etiology to therapy (FP7), ESNATS – Embryonic Stem cell-based Novel Alternative Testing Strategies (FP7), DETECTIVE -Detection of endpoints and biomarkers of repeated dose toxicity using in vitro systems (DETECTIVE – FP7-HEALTH-2010-Alternative-Testing), Beta-JUDO- Development of novel treatment strategies based on knowledge of cellular dysfunction, Beta cell function in Juvenile Diabetes and Obesity   (FP7), Reprotect – Development of a novel approach in hazard and risk assessment or reproductive toxicity by a combination and application of in vitro, tissue and sensor technologies (FP6), Neupro-CF – Development of new methodologies for low abundance proteomics: application to cystic fibrosis (FP6), MiMage – Role of mitochondria in conserved mechanisms of ageing (FP6).

W latach 2000-2001 pracował w Instytucie Biologii Komórki na Uniwersytecie w Tybindze w Niemczech. Zajmował się zastosowaniem i rozwojem nowych metod analitycznych białek z użyciem izotopów. W latach 1997-2000 pracował w przedsiębiorstwie farmaceutycznym Polfa Tarchomin S.A w Warszawie gdzie był odpowiedzialny za walidację procesów biotechnologicznych, metod analitycznych oraz działalność certyfikacyjną systemu GMP dla wymagań FDA.  Jednocześnie był konsultantem naukowym do spraw radiobiochemii, rozwoju superczułuch technologii diagnostycznych w firmie BioTraces, Inc., Herndon, VA, USA. W latach 1996-1997 pracował w Instytucie Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego, Zakładzie Neurofizjologii. Głównym obszarem badań były molekularne podstawy choroby Alzheimera. W latach 1995-1996 pracował na stanowisku asystenta naukowego w Centrum Diagnostyki i Terapii AIDS gdzie zajmował się biologią molekularną wirusów HIV oraz HCV.

Wojciech Woźny, Kierownik laboratorium

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 02.02.2016
plusfontminusfontreloadfont