Laboratorium Mikrobiologii

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Mikrobiologii

Mikrobiologia jest naszą pasją. Oferujemy szeroki wachlarz usług, począwszy od mikrobiologii żywności i środowiskowej, poprzez analizy aktywności przeciwdrobnoustrojowej, w tym przeciwbiofilmowej, leków i wyrobów medycznych, a kończąc na produkcji bakteryjnej celulozy. Posiadamy duże doświadczenie nie tylko w pracy z wykorzystaniem metod normatywnych, ale także w tworzeniu niestandardowych układów badawczych odzwierciedlających zapotrzebowanie klienta. Wchodzimy w skład kompleksu badawczego EIT+ dysponującego najnowocześniejszą aparaturą badawczą, jesteśmy w stanie podjąć każde mikrobiologiczne wyzwanie, które przed nami postawisz.

KIEROWNIK LABORATORIUM
dr Adam Junka

 • Ocena wrażliwości mikroorganizmów w formie planktonicznej i biofilmowej na standardowo stosowane i eksperymentalne środki przeciwdrobnoustrojowe (antybiotyki, antyseptyki, peptydy, substancje aktywne pochodzenia roślinnego i uzyskane syntetycznie) – metodami normatywnymi oraz eksperymentalnymi
 • Ocena skuteczności przeciwbiofilmowej opatrunków aktywnych, antyseptyków oraz innych produktów za pomocą metod Biofilm Oriented Antiseptic Test (B.O.A.T.) oraz Antibiofilm Dressing Activity Measurement (A.D.A.M.)
 • Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej i przeciwbiofimowej związków lotnych
 • Tworzenie układów doświadczalnych odzwierciedlających zapotrzebowanie Klienta i analiza uzyskanych wyników
 • Ocena aktywności przeciwdrobnoustrojowej produktów w specyficznych środowiskach reakcji (wysięk, krew, mocz, etc.)
 • Praca z drobnoustrojami ściśle beztlenowymi – wybrane oznaczenie po konsultacji z Klientem
 • Oznaczanie patogenów i drobnoustrojów niepatogennych z próbek żywności, środowiskowych i innych
 • Produkcja podłoży agarowych o niestandardowym składzie zgodnie z zapotrzebowaniem Klienta
 • Oznaczanie ogólnej liczby drobnoustrojów i analiza cech patogenności w produktach spożywczych, wyrobach medycznych, lekach
 • Oznaczanie wybranych przez Klienta właściwości i cech drobnoustrojów namnażanych
  w warunkach przepływowych
 • Produkcja i oczyszczanie bakteryjnej celulozy
 • Komory laminarne SCANLAF MARS
 • Stacja do pracy w kontrolowanych warunkach dostępności tlenu INVIVO2 500 BAKER RUSKIN
 • Wytrząsarki HT Multitron PRO
 • Wirówki Eppendorfa 5424R – 5820R
 • Termomiksery C Eppendorf
 • Liofilizator Lablonco FreeZone
 • Zamrażarki niskotemperaturowe (-80°C) Binder
 • Inkubatory, w tym inkubatory CO2 Binder
 • pH-metry, wagi analityczne
 • automat do posiewu redukcyjnego Eddy Jet IUL
 • Aparat MEDIAJET do sterylnego rozlewania pożywek na płytki
dr Adam Junka – Kierownik Laboratorium
Budynek 4, I piętro,
Biuro: pok. 2.10, Laboratoria: 2.2, 2.3, 2.48, 2.49
tel. +48 889 229 341
e-mail: adam.junka@eitplus.pl

dr Bartłomiej Dudek – Inżynier Badań

mgr inż. Joanna Czajkowska – Specjalista ds. Naukowo – Technicznych
e-mail: joanna.czajkowska@eitplus.pl

Adam Junka, Anna Żywicka, Patrycja Szymczyk, Mariusz Dziadas, Marzena Bartoszewicz, Karol Fijałowski. : A.D.A.M test (Antibiofilm Dressing’s Activity Measurement) – Simple method for evaluating anti-biofilm activity of drug-saturated dressings against wound pathogens. Journal of Microbiological Methods 143, 6-12, 2017

Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Grzegorz Ziółkowski, Ewa Karuga-Kuźniewska, Danuta Smutnicka, Iwona Bil-Lula, Marzenna Bartoszewicz, Susan Mahabady, Parish Paymon Sedghizadeh.: Bad to the bone: on in vitro and ex vivo microbial biofilm ability to directly destroy colonized bone surfaces without participation of host immunity or osteoclastogenesis PLoS One 2017 Vol.12 no.1; art.e0169565

Adam Junka, Wojciech Wojtowicz, Adam Ząbek, Grzegorz Krasowski, Danuta Smutnicka, Barbara Bakalorz, Agnieszka Boruta, Mariusz Dziadas, Piotr Młynarz, Parish Paymon Sedghizadeh, Marzenna Bartoszewicz.: Metabolic profiles of exudates from chronic leg ulcerations J.Pharm.Biomed.Anal. 2017 Vol.137; s.13-22

Parish P. Sedghizadeh, Shuting Sun, Adam Junka, Eric Richard, Keivan Sadreraf, Susan Mahabady, Neema Bakhshalian, Natalia Tjokro, Marzenna Bartoszewicz, Monika Oleksy, Patrycja Szymczyk, Mark W. Lundy, Jeffrey D. Neighbors, R. Graham G. Russell, Charles E. McKenna, Frank H. Ebetino.: Design, synthesis, and antimicrobial evaluation of a novel bone-targeting bisphosphonate-ciprofloxacin conjugate for the treatment of osteomyelitis biofilms J.Med.Chem. 2017 Vol.60 no.6; s.2326-2343

Adam Junka, Karol Fijałkowski, Adam Ząbek, Katarzyna Mikołajewicz, Grzegorz Chodaczek, Patrycja Szymczyk, Danuta Smutnicka, Anna Żywicka, Parish Paymon Sedghizadeh, Mariusz Dziadas, Piotr Młynarz, Marzenna Bartoszewicz.: Correlation between type of alkali rinsing, cytotoxicity of bio-nanocellulose and presence of metabolites within cellulose membranes Carbohydr.Polym. 2017 Vol.157; s.371-379

Grzegorz Krasowski, Arkadiusz Jawień, Andrzej Tukiendorf, Zbigniew Rybak, Adam Junka, Małgorzata Olejniczak-Nowakowska, Marzenna Bartoszewicz, Danuta Smutnicka.: A comparison of an antibacterial sandwich dressing vs dressing containing silver. Wound Repair Regen. 2015 Vol.23 no.4; s.525-530

Adam Junka, Patrycja Szymczyk, Danuta Smutnicka, Marcin Kos, Iryna Smolina, Marzenna Bartoszewicz, Edward Chlebus, Michał Turniak, Parish P. Sedghizadeh.: Microbial biofilms are able to destroy hydroxyapatite in the absence of host immunity in vitro. J.Oral.Maxillofac.Surg. 2015 Vol.73 no.3; s.451-464

Marcin Kos, Adam Junka, Danuta Smutnicka, Patrycja Szymczyk, Karolina Gluza, Marzenna Bartoszewicz.: Bisphosphonates enhance bacterial adhesion and biofilm formation on bone hydroxyapatite J.Cranio-Maxillofac.Surg. 2015 Vol.43 no.6; s.863-869

James R. Johnson, Olivier Clermont, Brian Johnston, Connie Clabots, Veronika Tchesnokova, Evgeni Sokurenko, Adam Junka, Beata Mączyńska, Erick Denamur.: Rapid and specific detection, molecular epidemiology, and experimental virulence of the O16 subgroup within Escherichia coli sequence type 131 J.Clin.Microbiol. 2014 Vol.52 no.5; s.1358-1365

Adam Junka, Marzenna Bartoszewicz, Danuta Smutnicka, Anna Secewicz, Patrycja Szymczyk.: Efficacy of antiseptics containing povidone-iodine, octenidine dihydrochloride and ethacridine lactate against biofilm formed by Pseudomonas aeruginosa and Staphylococcus aureus measured with the novel biofilm-oriented antiseptics test Int.Wound J. 2014 Vol.11 no.6; s.730-734

Futoma-Kołoch B., Dudek B., Kapczyńska K., Krzyżewska E., Wańczyk M., Korzekwa K., Rybka J., Klausa E., Bugla-Płoskońska G. Relationship of Triamine-Biocide tolerance of Salmonella enterica serovar Senftenberg to antimicrobial susceptibility, serum resistance and outer membrane proteins. Int. J. Mol. Sci. 2017; 18, 1459.

Pawlak A.; Rybka J.; Dudek B.; Krzyżewska E.; Rybka W.; Kędziora A.; Klausa E.; Bugla-Płoskońska G. Salmonella O48 Serum Resistance is Connected with the Elongation of the Lipopolysaccharide O-Antigen Containing Sialic Acid. Int. J. Mol. Sci. 2017, 18, 2022.

Dudek B., Krzyżewska E., Kapczyńska K., Rybka J., Pawlak A., Korzekwa K., Klausa, E., Bugla-Płoskońska, G. Proteomic analysis of outer membrane proteins from Salmonella Enteritidis strains with different sensitivity to human serum. PLoS ONE 2016; 11(10): e0164069. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0164069.

Książczyk, M., Kuczkowski, M., Dudek B., Korzekwa K., Tobiasz A., Korzeniowska-Kowal A., Paluch E., Wieliczko A., Bugla-Płoskońska G. Application of routine diagnostic procedure, VITEK 2 Compact, MALDI-TOF MS, and PCR assays in identification procedure of bacterial strain with ambiguous phenotype. Curr Microbiol 2015; 72: 570. doi:10.1007/s00284-016-0993-0

Bednarz-Misa I., Serek P., Dudek B., Pawlak A., Bugla-Płoskońska G., Gamian A. Application  of zwitterionic detergent to the solubilization of Klebsiella pneumoniae outer membrane proteins for two-dimensional gel electrophoresis. Journal of Microbiological Methods 2014; 107, 74-79 Doi: 10.1016/j.mimet.2014.09.004.

Skorek K., Raczkowska A., Dudek B., Miętka K., Guz-Regner K., Pawlak A., Klausa E.,  Bugla-Płoskońska G., Brzostek K. Regulatory protein OmpR influences the serum resistance  of Yersinia enterocolitica O:9 by modifying the structure of the outer membrane. PLoS ONE 2013; 8(11):e79525. Doi:10.1371/journal.pone.0079525.

Kędziora A., Krzyżewska E., Dudek B., Bugla-Płoskońska G. Udział białek błony zewnętrznej we wrażliwości bakterii na nanosrebro. Postepy Hig Med Dosw 2016; 70, 610-617

 

 

 

 

 

 

 

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 04.10.2017
plusfontminusfontreloadfont