Laboratorium Spektrometrii Mas (MS)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektrometrii Mas (MS)

Laboratorium Spektrometrii Mas zapewnia infrastrukturę i wiedzę niezbędną do wykonania specjalistycznych analiz z obszaru proteomiki, metabolomiki, glikomiki oraz obrazowania tkanek przy użyciu spektrometrii mas.

Specjalizujemy się w tworzeniu metod analitycznych, wykonujemy badania dla naszych partnerów naukowych i przemysłowych oraz uczestniczymy w projektach badawczych we współpracy z instytucjami naukowymi i partnerami przemysłowymi.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zapisz

Laboratorium wykonuje  analizy jakościowe oraz ilościowe z określeniem struktury związków chemicznych z zakresu:

 • Proteomiki: analiza peptydów metodą „bottom up” oraz fragmentacji typu CID, HCD oraz ETD w celu identyfikacji białek, analiza modyfikacji posttranslacyjnych (fosforylacja i glikozylacja), analiza ilościowa peptydów (SRM/MRM), identyfikacja białek de novo, analiza  białek metodą „top down”
 • Metabolomiki: profilowanie oraz identyfikacja metabolitów w próbkach klinicznych (surowica, mocz) oraz materiale tkankowym, analiza substancji niskocząsteczkowych
 • Lipidomiki: rozdzielanie i identyfikacja lipidów i związków pochodnych, profilowanie lipidów komórkowych oraz błonowych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego oraz ludzkiego, analiza ilościowa
 • Farmakokinetyki: analiza DMPK leków i ich pochodnych w płynach fizjologicznych (surowica krwi, mocz),  testy składników leków i kosmetyków, identyfikacja i określenie struktury leków i suplementów diety
 • MALDI imaging: identyfikacja oraz analiza dystrybucji białek i metabolitów w tkankach

 

ms

Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Zapisz

Zapisz

Metody akredytowane w Laboratorium Spektrometrii Mas

 • Potwierdzenie tożsamości za wyjątkiem izomerów, zakres: (150 – 3000) m/z, Metoda spektrometrii mas z jonizacją w źródle jonów ESI i fragmentacją CID (ESI-MS/MS) na podstawie PB-MS-01
 • Identyfikacja, Metoda spektrometrii mas z jonizacją w źródle jonów ESI i fragmentacją CID ESI-MS/MS (w zakresie (150 – 3000) m/z za wyjątkiem izomerów) i/lub metodą spektrometrii magnetycznego rezonansu jądrowego (NMR) na podstawie PB-MS-01, PB-NMR-01. Wynik uzyskany metodą ESI-MS/MS podawany jest z ograniczeniami.

 

Przedmiot badań

 • Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej

 

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1661.

Dr Elżbieta Piątkowska- Kierownik Laboratorium
Ela otrzymała doktorat z Biochemii na Uniwersytecie w Manchesterze, odbyła staże postdoktorskie w Manchesterze oraz w Instytucie Weizmanna w Izraelu. Jej zainteresowania badawcze koncetrują się wokół onkoproteomiki, metabolomiki oraz obrazowania przy użyciu spektrometrii mas

Dr Paweł Pasikowski- Inżynier Badań MS
Paweł otrzymał doktorat z chemii na Uniwersytecie Wrocławskim oraz odbył staż podoktorski na Uniwersytecie w Pardubicach w Czechach, posiada duże doświadczenie w syntezie peptydów oraz lipidomice. Zajmuje się rozwijaniem metod analitycznych do analiz lipidów

Dr Anna Czajkowska-Mysłek- Inżynier Badań MS
Ania uzyskała stopień doktora nauk technicznych na Wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności Politechniki Łódzkiej. Posiada wieloletnie doświadczenie w doskonaleniu metod analitycznych wykorzystujących techniki chromatograficzne. Prowadzone przez nią badania koncentrują się na sprzężeniu technik chromatograficznych ze spektrometrią mas w celu opracowania nowych metod diagnostycznych związanych głównie z analizą amin, aminokwasów oraz białek.

Wysokorozdzielczy, hybrydowy spektrometr mas z transformacją Fouriera LTQ Orbitrap Elite (Thermo Scientific)

 • analizatory mas: LTQ (liniowa pułapka jonów), high field Orbitrap
 • wymienne źródła jonów: ESI (HESI), APCI oraz Nano
 • fragmentacja CID, PQD, HCD and ETD
 • moduł ion mobility FAIMS
 • chromatograf Easy nano-LC 1000 oraz Ultimate 3000

Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Laboratorium Spektrometrii Mas Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Spektrometr QTOF Maxis Impact (Bruker)

 • analizatory mas: kwadrupol oraz analizator czasu przelotu
 • wymienne źródła jonów: ESI, APCI, oraz nano CaptiveSpray
 • fragmentacja: CID
 • chromatograf Easy nLC (Bruker) and Ultimate 3000 (Thermo Fisher Scientific)

 

Spektrometr Ultraflextreme MALDI TOF/TOF (Bruker)

 • Biotyper do identyfikacji mikroorganizmów (bakterie, grzyby)
 • ImagePrep do analizy tkanek metodą MALDI imaging
 • fragmentacja: CID, LIFT
 • Proteineer fc II robot automatyczny

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Nasze laboratorium znajduje się w budynku 1, 0.11-0.13 w Kampusie Pracze.
W razie pytań dotyczących komercyjnego i naukowego wykorzystania Laboratorium zapraszamy do kontaktu:

Dr Elżbieta Piątkowska
tel. +48 519 186 527
e-mail: elzbieta.piatkowska@eitplus.pl

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont