Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR)

Print Friendly, PDF & Email

Laboratorium
Spektroskopii w Podczerwieni z Transformacją Fouriera (FT-IR)

Kompleksowe wyposażenie laboratorium umożliwia przeprowadzenie pomiarów widm dla prawie wszystkich rodzajów próbek, bez konieczności ich uprzedniego przygotowania. Laboratorium prowadzi działalność usługową oraz uczestniczy w realizacji projektów badawczych. Zakres badań obejmuje: próbki biologiczne, geologiczne, substancje farmakologiczne, polimery i inne materiały.

Laboratorium posiada wdrożony system zarządzania zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Zapisz

 • Identyfikacja czystych substancji oraz składników prostych mieszanin
 • Określanie czystości związków chemicznych
 • Kontrola przebiegu reakcji chemicznych
 • Badanie oddziaływań międzycząsteczkowych
 • Analiza składu powierzchni/przekrojów (obrazowanie mikroskopowe metodą FT-IR)
 • Badanie katalizatorów stałych (procesów adsorpcji)
 • Badania cienkich filmów i roztworów białek

Metody akredytowane w Laboratorium Spektroskopii w Podczerwieni (FTIR)

 • Potwierdzenie tożsamości, zakres (400 – 4000) cm-1, Metoda spektrometrii w podczerwieni z Transformacją Fouriera na podstawie Farmakopea Polska, wyd. X Tom I, 2014 pkt. 2.2.24

 

Przedmiot badań:

 • Chemikalia: substancje organiczne w postaci stałej i ciekłej

 

Zakres akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1661.

Spektrometr FT-IR Nicolet 6700 (Thermo Scientific):

 • pomiar w zakresie od 12000 do 350 cm-1;
 • typowe zastosowania: pomiary próbek: twardych i miękkich polimerów, gum, proszków, past, żeli, cienkich filmów, powłok, roztworów wodnych; badanie procesów adsorpcji, przebiegu reakcji chemicznych, wyznaczanie drugorzędowej struktury białek

 

Moduł pomiarowy do badania cienkich warstw PEM-IRRAS (Thermo Scientific)

 • Moduł pomiarowy SPR100 do badania próbek biologicznych metodą rezonansowych plazmonów powierzchniowych FT-SPR (Thermo Scientific)

 

Mikroskop FT-IR Nicolet iN10 MX (Thermo Scientific):

 • rozdzielczość przestrzenna 25 μm; detekcja próbek o rozmiarach 5 μm; pomiar w zakresie od 7600 do 450 cm-1;
 • pomiary w układzie transmisyjnym, odbiciowym oraz mikro ATR;
 • szybkie mapowanie powierzchni próbek (obszar 1.2 x 1.2 mm w 4.5 minuty z próbkowaniem co 25 μm) w celu np. wyznaczenia rozkładu występowania danego związku chemicznego na powierzchni badanej próbki;
 • zintegrowana kolorowa, cyfrowa kamera CCD;
 • zmotoryzowany stolik mikroskopu z zakresem przesuwu 5 cm x 12 cm;
 • stolik Linkam FTIR600 umożliwiający pomiary w zakresie temperatur od -196 do +600 °C (maksymalna szybkość grzania 130 °C/ min.)
ftir

Laboratorium FT-IR Wrocławskiego Centrum Badań EIT+


pobrane (17)

Laboratorium FT-IR Wrocławskiego Centrum Badań EIT+

Zapisz

Zapisz

Tomasz Słoka – p.o. Kierownik Laboratorium
e-mail: tomasz.sloka@eitplus.pl
tel. +48 71 734 71 37
tel.  +48 727 660 126

Magdalena Dulska – Inżynier badań
e-mail: magdalena.dulska@eitplus.pl

Katarzyna Grabowska –  Inżynier procesu
e-mail: katarzyna.grabowska@eitplus.pl

dr Anna Kolbe-Panek – Koordynator Procesów Laboratoryjnych
e-mail: anna.kolbe-panek@eitplus.pl
tel. +48 71 734 71 07
tel.  +48 502 397 298

Zapisz

Zapisz

Zapisz

Print Friendly, PDF & Email
Autor: tomaszsloka, Opublikowano: 11.02.2015
plusfontminusfontreloadfont