Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Starszy Inżynier Badań
w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

(1/2 etatu)
Nr ref: SIB/EPI/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Samodzielne przeprowadzenie pomiarów powierzchni struktur niskowymiarowych w ultrawysokiej próżni przy pomocy metod AFM, STM, XPS oraz UPS.
• Odpowiednie przygotowanie różnego rodzaju próbek do tego rodzaju pomiarów.
• Hodowanie próbek w clusterze MBE lub w MOVPE (w razie potrzeby).
• Wykonywanie badań na żądanie dla różnych projektów oraz dla klientów zewnętrznych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Przygotowywanie raportów.
• Praca z młodymi naukowcami i wprowadzenie ich w wyżej wymienione techniki pomiarowe.
• Poszukiwanie możliwości opatentowania wyników badań przed ich publikacją w czasopismach naukowych.
• Aktywny udział w spotkaniach zespołów w ramach projektów grup B&R (również z obszaru clean room).
• Współpraca z laboratorium Badań Struktury Ciała Stałego

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie: stopień doktora
• Doświadczenie w pracy naukowej – min. 2 lata po doktoracie.
• Doświadczenie w badaniu niskowymiarowych struktur półprzewodnikowych (potwierdzone odpowiednimi publikacjami).
• Znajomość stanowisk ultrawysokiej próżni i specyfiki ich działania.
• Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.
• Umiejętność pracy w dużych zespołach B+R.
• Znajomość języka angielskiego w sposób komunikatywny i pozwalający na przegląd literatury naukowej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R3 -Established Researcher lub R2 – Recognised Researcher (R2) First Stage Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisuj nr ref.: IP/LIZO/2018 w terminie do 25.07.2018r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 12.07.2018
plusfontminusfontreloadfont