Administrator ds. Bezpieczeństwa Sieci i Systemów

Print Friendly, PDF & Email

Administrator ds. Bezpieczeństwa Sieci i Systemów

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy osoby która będzie odpowiedzialna za bezpieczeństwo systemów i danych będących w posiadaniu WCB EIT+ na stanowisku
Administrator ds. Bezpieczeństwa Sieci i Systemów

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref.: ABS/IT/18

Zakres zadań
• Monitorowanie oraz podnoszenie poziomu bezpieczeństwa systemów i danych poprzez wdrażanie odpowiednich rozwiązań informatycznych.
• Administracja i rekonfiguracja aktywnych urządzeń sieci LAN i WLAN, audyt zabezpieczeń routerów brzegowych i ścian ogniowych. Rozbudowa istniejących rozwiązań zgodnie z potrzebami.
• Administrowanie strefą DMZ i jej bezpieczeństwem.
• Administrowanie oprogramowaniem antywirusowym.
• Tworzenie wydzielonych podsieci logicznych (WiFi lub kablowej) na potrzeby konferencji wewnętrznych i zewnętrznych.
• Monitoring pod kątem bezpieczeństwa systemu budynkowego (system czytników i kart kontroli wejść do budynku).
• Monitoring procesów archiwizacji, kopii zapasowych danych i systemów.
• Archiwizacja konfiguracji administrowanych urządzeń.

Wymagania wobec kandydatów
• Wykształcenie wyższe
• Min. 3 lata doświadczenia na podobnym stanowisku.
• Znajomość zagadnień sieciowych, m.in: routing, switching (Cisco ASR1000, 3750-X, 4500-X), LAN/WAN oraz/lub technologii i protokołów TCP/IP, CUCM, Cisco Nexus 1000V , Nexus 5500.
• Umiejętność analizowania infrastruktury dla istniejących i nowo projektowanych rozwiązań, tworzenia dokumentacji projektowej IT.
• Bardzo dobra znajomość zagadnień sieciowych, telefonii VoIP.
• Znajomość języka angielskiego.
• Umiejętność montażu i instalacji sprzętu komputerowego.
• Doświadczenie w konfigurowaniu urządzeń sieciowych szczególnie z zarządzaniu urządzeniami CISCO.
• Doświadczenie w konfigurowaniu kontrolerów sieci WiFi szczególnie fimry CISCO
• Znajomość systemów Windows, Linux

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: ABS/IT/18

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 05.07.2018
plusfontminusfontreloadfont