Administrator Informacji Naukowej (1/2 etatu)

Print Friendly, PDF & Email

Administrator Informacji Naukowej (1/2 etatu)

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Administrator Informacji Naukowej
(1/2 etatu)

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. DTT/AIN/2018

Główne zadania i obowiązki
• Udział w organizacji systemu i standardów gromadzenia informacji naukowej PORT oraz ich nadzór i obsługą,
• Bieżące pozyskiwanie od kadry z pionu B+R informacji naukowej,
• Systematyczne gromadzenie informacji naukowej dla PORT, sporządzanie zestawień i prostych analiz statystycznych, raportów,
• Poszukiwanie informacji w bazach danych, takich jak np. PubMed, Web of Science, Thomson Innovation, PatBase,

Kwalifikacje zawodowe
• Dobra znajomość języka angielskiego w mowie i w piśmie na poziomie co najmniej B1,
• Wykształcenie : informacja naukowa, administracja, biotechnologia, medycyna, chemia, fizyka,
• Znajomość obsługi komputera pakiet MS Office ze szczególnym naciskiem na Excel, poszukiwanie za pomocą słów kluczy, poszukiwanie informacji w bazach danych, poszukiwanie potrzebnych informacji w domenie publicznej,

Kandydatom oferujemy

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Udział w realizacji interesujących projektów rekrutacyjnych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. DTT/AIN/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: https://www.port.org.pl/ochrona-danych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 08.10.2018
plusfontminusfontreloadfont