Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego

Print Friendly, PDF & Email

Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego

Obecnie do naszego zespołu poszukujemy doświadczonego menedżera
w obszarze tworzenia innowacji (R&D, nowoczesne technologie)
na stanowisko:
Dyrektor Pionu Badawczo-Rozwojowego
m-ce pracy: Wrocław
nr ref: DBR/9/2018

Szukamy dynamicznej, zorientowanej na wyniki osoby, posiadającej:
• stopień naukowy, preferowany stopień dr hab.,
• dorobek naukowy, w szczególności w obszarze specjalizacji Wrocławskiego Centrum Badań EIT+,
• doświadczenie w zakresie współpracy sektora naukowego z sektorem biznesu,
• doświadczenie w zarzadzaniu dużymi zespołami badawczymi w polskich lub międzynarodowych organizacjach badawczych,
• doświadczenie w obszarze komercjalizacji wyników prac badawczych i obsłudze projektów w obszarze B+R,
• umiejętność nawiązywania kontaktów i budowania relacji biznesowych,
• umiejętność kompleksowego rozumienia biznesu i planowania strategicznego,
• znajomość języka angielskiego na poziomie zaawansowanym, umożliwiającym swobodna komunikację w obszarze naukowym i biznesowym.

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:
• kształtowanie, wdrażanie i realizację strategii działania obszaru badawczo-rozwojowego oraz modelu utrzymania i funkcjonowania laboratoriów badawczych,
• identyfikację i rozwój potencjału badawczego obszarów badawczych i laboratoriów oraz wytyczanie kierunków jego wykorzystania,
• rozwój kadry naukowej i pozyskiwanie do współpracy autorytetów w dziedzinie związanej z działalnością spółki,
• rozwój współpracy z sektorem naukowym i biznesowym, pozyskiwanie strategicznych partnerów i klientów komercyjnych,
• nadzór nad pozyskiwaniem i realizacją projektów badawczych,
• nadzór nad planowaniem, aktualizacją i wykonaniem budżetu w obszarze badawczo-rozowjowym.

Oferujemy:
• Zatrudnienie w ramach umowy o pracę w pierwszej organizacji typu RTO (Research and Technology Organisation) powstającej na rynku polskim.
• Realny wpływ na współtworzenie wizji rozwoju firmy.
• Twórcze i wymagające środowisko pracy na styku nauki i biznesu.
• Stały kontakt z nowoczesnymi rozwiązaniami z obszaru bio i nanotechnologii.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref.: DBR/9/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 09.04.2018
plusfontminusfontreloadfont