Elektryk

Print Friendly, PDF & Email

Elektryk

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Elektryk

Miejsce pracy: Wrocław
Nr ref: KD/ELE/2018


Główne zadania i obowiązki

• Nadzór nad eksploatacją, serwisem, diagnozowaniem i usuwaniem awarii urządzeń oraz instalacji infrastruktury elektrycznej a także automatyki budynków i terenów należących do Spółki.
• Wykonywanie drobnych napraw i prac instalacyjnych urządzeń, instalacji i sieci elektrycznych oraz automatyki.
• Przeprowadzanie pomiarów instalacji i sieci zgodnie z Prawem budowlanym.
• Przeprowadzanie inspekcji zgodnie z Instrukcją Eksploatacji.
• Tworzenie i archiwizowanie dokumentacji wewnętrznej.
• Bieżący monitoring i rozwiązywanie problemów pojawiających się w związku z eksploatacją budynków w zakresie branży elektrycznej.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie średnie techniczne o profilu elektrycznym lub energetycznym.
• Minimum dwa lata doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku.
• Doświadczenie praktyczne w pracy z urządzeniami, instalacjami i sieciami elektrycznymi do 20kV.
• Konieczne uprawnienia w zakresie eksploatacji, dozoru instalacji, sieci i urządzeń energetycznych z grupy I (E1/D1) do 20kV.
• Znajomość podstaw Prawa energetycznego i budowlanego.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów technicznych, usuwania drobnych awarii.
• Mile widziana znajomość technicznego języka angielskiego w zakresie branży elektrycznej.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. Nr ref: KD/ELE/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 27.08.2018
plusfontminusfontreloadfont