Inżynier badań w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier badań w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Inżynier Badań
w Laboratorium Materiałów Luminescencyjnych

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. IB/LML/2018

Główne zadania i obowiązki
• Wykonywanie syntez materiałów (polimerów koordynacyjnych, hybryd organiczno-nieorganicznych) o zaprojektowanych właściwościach fizykochemicznych oraz ich charakteryzowanie.
• Przeprowadzanie kompleksowych działań przygotowawczych do eksperymentów.
• Opracowywanie wyników i prowadzenie dokumentacji badań.
• Pozyskiwanie grantów badawczych, w tym także tych, o charakterze aplikacyjnym.
• Planowanie zakupów i materiałów potrzebnych do realizacji badań w laboratorium.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.

Kwalifikacje zawodowe
• Stopień doktora nauk chemicznych.
• Doświadczenie w rozwijaniu specjalnych metod syntezy w tym w reaktorach ciśnieniowych i mikrofalowych.
• Znajomość technik umożliwiających analizę i identyfikację otrzymanych związków.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. IB/LML/2018 w terminie do 30.11.2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 17.08.2018
plusfontminusfontreloadfont