Inżynier Badań w Pracowni Analizy Termicznej

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Badań w Pracowni Analizy Termicznej

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Inżynier Badań w pracowni Analizy Termicznej
odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: IB/LMP/AT/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Laboratorium Materiałów Polimerowych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.

Praca z nowoczesnym sprzętem laboratoryjnym, takim jak:
o Analizatorem termiczny (TG-DSC/DTA) jednocześnie sprzężonym ze spektrometrem masowym QMS i FTIR z ATR (Netzsch STA 449 F1 Jupiter; Bruker FTIR Tensor 27; QMS Aeolos),
o Skaningowym kalorymetrem różnicowym Flash-DSC (Mettler-Toledo Flash DSC1) i skaningowym kalorymetrem różnicowy High-Pressure-DSC (Mettler Toledo HP DSC1)
o Dylatometrem wysokotemperaturowym DIL (Netzsch DIL 402C)
o Aparatem do pomiaru przewodności cieplnej HFM (Netzsch HFM 436 Lambda) i aparatem laserowym do pomiaru dyfuzji termicznej LFA (Netzsch LFA 457 MicroFlash)
o Przyrządem do analizy dielektrycznej DEA (Netzsch DEA 288 Epsilon)
o Aparatem do dynamicznej analizy mechanicznej DMA (Mettler Toledo DMA/SDTA 861)
o Aparatem do analizy termomechanicznej TMA (Mettler Toledo TMA/SDTA1 LN 600 i TMA/SDTA 1 LF 1100)

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze chemii, pożądany stopień doktora nauk chemicznych.
• Wiedza z zakresu chemii i fizykochemii polimerów.
• Umiejętność analizy właściwości termicznych polimerów, tworzyw sztucznych.
• Praktyczna znajomość wybranych technik: TGA, DMTA, DSC, TMA.
• Mile widziana znajomość technik: DIL, LFA,DEA, FTIR.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego.

Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher-zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: IB/LMP/AT/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 18.04.2018
plusfontminusfontreloadfont