Inżynier Badań w Laboratorium Spektrometrii Mas

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Badań w Laboratorium Spektrometrii Mas

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Inżynier Badań
w Laboratorium Spektrometrii Mas

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: IB/LSM/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Planowanie eksperymentów i wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie wyników badań oraz ich interpretacja.
• Opracowanie, optymalizacja, walidacja i wdrażanie nowych metod badawczych w laboratorium.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi.
• Prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego i/lub wymaganej dokumentacji zgodnie z wdrożonym systemem zarządzania jakością.
• Sporządzanie sprawozdań z przeprowadzonych badań oraz archiwizacja wyników badań.
• Planowanie zakupów i materiałów potrzebnych do realizacji badań w laboratorium.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie wyższe chemiczne, biotechnologiczne lub pokrewne (mile widziany stopień naukowy doktora lub otwarty przewód doktorski).
• 3 lata doświadczenia w pracy w R&D.
• Minimum rok doświadczenia w samodzielnej obsłudze spektrometrów mas/chromatografów cieczowych.
• Znajomość technik stosowanych w Laboratorium Spektrometrii Mas (QTOF, LTQ, Orbitrap, MALDI-TOF/TOF, UHPLC, nano-LC).
• Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.
• Mile widziane doświadczenie przy realizacji projektów NCN/NCBiR jako wykonawca/kierownik projektu.
• Mile widziane doświadczenie w pracy zgodnie z systemem zarządzania wg normy ISO 17025.
• Posiadanie publikacji znajdujących się w części A wykazu czasopism naukowych MNiSW będzie dodatkowym atutem.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R2- Recognised Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki i najnowszą aparaturę badawczą.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisuj nr ref.: IB/LSM/2018 w terminie do 17.08.2018 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 20.07.2018
plusfontminusfontreloadfont