Inżynier Procesu w Laboratorium Hodowli Komórkowych

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Hodowli Komórkowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Procesu
w Laboratorium Hodowli Komórkowych

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie udział w prowadzeniu badań
oraz utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.

Nr ref: IP/LHK/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Realizacja zadań badawczych związanych z funkcjonowaniem laboratorium.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Prowadzenie dokumentacji badań i przekazywanie wyników badań przełożonemu.
• Utrzymanie laboratorium, przygotowywanie buforów, mediów.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Planowanie zakupów i potrzebnych materiałów do realizacji badań w laboratorium.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie minimum wyższe biotechnologiczne lub pokrewne.
• Doświadczenie w pracy z liniami komórkowymi w warunkach sterylnych.
• Umiejętność samodzielnego przeprowadzania testów na liniach komórkowych.
• Doświadczenie w technikach transfekcji (przejściowa, stabilna).
• Doświadczenie w pracy z mikroorganizmami (bakterie, drożdże).
• Znajomość podstawowych technik biologii molekularnej (konstrukcja wektorów ekspresyjnych, preparacja DNA).
• Znajomość ekspresji białek rekombinowanych w systemach prokariotycznych i eukariotycznych.
• Znajomość technik analizy białek i przeciwciał (SDS-PAGE, Western Blot, techniki chromatograficzne).
• Znajomość technik oczyszczania białek i przeciwciał.
• Mile widziana wiedza na temat systemów „phage display” i „yeast display”.
• Mile widziana znajomość użycia bioreaktorów laboratoryjnych.
• Umiejętność efektywnego wykorzystywanie czasu i zdolności organizacyjne.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w tym nomenklatury specjalistycznej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher lub R2 -Recognised Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę pełną codziennych wyzwań.
• Perspektywę udziału w tworzeniu rozwiązań usprawniających pracę własną i innych pracowników.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.
Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisuj nr ref.: Nr ref: IP/LHK/2018 w terminie do 29.07.2018 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 10.07.2018
plusfontminusfontreloadfont