Inżynier Procesu w Laboratorium Izotopowym

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Izotopowym

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko:
Inżynier Procesu
w Laboratorium Izotopowym

Zadaniem osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie udział w prowadzeniu badań
oraz utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.

Nr ref: IP/LIZO/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Realizacja zadań badawczych związanych z funkcjonowaniem laboratorium.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Prowadzenie dokumentacji badań i przekazywanie wyników badań przełożonemu.
• Utrzymanie laboratorium, przygotowywanie buforów, mediów.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Planowanie zakupów i potrzebnych materiałów do realizacji badań w laboratorium.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie: magisterskie w obszarze: biotechnologia, biochemia, chemia lub pokrewne
• Znajomość technik elektroforetycznych białek: 2D IEF/SDS PAGE, DIGE, Western Blot
• Znajomość podstaw znakowania białek radioizotopami oraz pomiarów promieniowania gamma oraz beta.
• Podstawy hodowli mikroorganizmów i komórek ssaczych.
• Umiejętność pracy sterylnej, oraz z radioaktywnością.
• Mile widziana obsługa i konserwacja urządzeń laboratoryjnych
• Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów
• Znajomość języka angielskiego w sposób komunikatywny i pozwalający na przegląd literatury naukowej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R1- First Stage Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.
Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisuj nr ref.: IP/LIZO/2018 w terminie do 17.07.2018r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 10.07.2018
plusfontminusfontreloadfont