Inżynier Procesu w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Inżynier Procesu w Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. IP/LMK/2018

Główne zadania i obowiązki

• Wykonywanie wszelkich czynności przygotowawczych koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów.
• Wykonywanie eksperymentów i prac laboratoryjnych w ramach realizacji projektów oraz badań komercyjnych.
• Opracowywanie wyników badań i tworzenie dokumentacji w postaci dziennika laboratoryjnego.
• Przekazywanie wyników przełożonemu oraz ich archiwizacja.
• Planowanie zakupów i potrzebnych materiałów do realizacji badań w laboratorium.
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Utrzymanie laboratorium, przygotowywanie buforów, próbek itp.

Kwalifikacje zawodowe

• Wykształcenie wyższe (magisterskie lub licencjackie) w obszarze nauk biologicznych, biotechnologicznych, medycznych, weterynaryjnych, zootechnicznych lub pokrewnych.
• Doświadczenie w pracy laboratoryjnej.
• Umiejętność pracy sterylnej z liniami komórkowymi.
• Doświadczenie i uprawnienia do pracy z myszami laboratoryjnymi.
• Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym i pozwalającym na zrozumienie literatury naukowej.
• Mile widziana znajomość technik mikroskopowych.

Kandydatom oferujemy

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pełny etat.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Udział w realizacji interesujących projektów rekrutacyjnych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. IP/LMK/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 23.08.2018
plusfontminusfontreloadfont