Inżynier Procesu w Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki

Print Friendly, PDF & Email

Inżynier Procesu w Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Inżynier Procesu w Laboratorium Wirusologii i Biologii Komórki

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. IP/WB/2018

Główne zadania i obowiązki
• Utrzymywanie właściwego stanu technicznego powierzonej aparatury badawczej.
• Wykonywanie wszelkich niezbędnych czynności przygotowawczych koniecznych do przeprowadzenia eksperymentów.
• Wykonywanie eksperymentów i prac laboratoryjnych w ramach realizacji projektów oraz badań komercyjnych.
• Opracowywanie wyników badań, prowadzenie dokumentacji badań w postaci dziennika laboratoryjnego.
• Przekazywanie wyników badań przełożonemu oraz ich archiwizacja.
• Planowanie zakupów i potrzebnych materiałów do realizacji badań w laboratorium.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie w dziedzinie Biologii Molekularnej, Biologii Komórki, Farmacji, Medycyny lub pokrewne.
• Doświadczenie w pracy badawczej, minimum 2 lata.
• Wymagane podstawowe doświadczenie w pracy z materiałem klinicznym lub z materiałem zakaźnym.
• Co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z DNA, RNA oraz z oczyszczaniem białek.
• Dobra znajomość techniki real-time PCR (minimalnie roczne doświadczenie, mile widziane udokumentowane szkolenia z testu real-time PCR w projektowaniu starterów oraz sond).
• Minimum 2 lata doświadczenia w pracy z liniami komórkowymi w warunkach sterylnych (udokumentowane).
• Doświadczenie w obsłudze oprogramowania bioinformatycznego do filogenezy lub analizy sekwencji NGS będzie dodatkowym atutem.
• Znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie w tym nomenklatury specjalistycznej.
• Umiejętność efektywnego wykorzystywanie czasu i zdolności organizacyjne.
• Skrupulatność i dokładność.
• Chęć doskonalenia umiejętności i poszerzania wiedzy.
• Wielozadaniowość i umiejętność priorytetyzacji zadań.
• Umiejętność pracy pod presją czasu.
• Mile widziane doświadczanie w laboratorium pracującym w System Zarządzania wg ISO/IEC 17025:2005.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. IP/WB/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 23.08.2018
plusfontminusfontreloadfont