Kierownik Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Print Friendly, PDF & Email

Kierownik Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Kierownik Laboratorium Elektroniki Drukowanej i Ogniw Słonecznych

odpowiedzialnego za efektywne zarządzanie podległym laboratorium
oraz pozyskiwanie i realizację badań naukowych i badawczo-rozwojowych

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. K/LEDOS/2018

Główne zadania i obowiązki
• Definiowanie potencjału naukowo-badawczego i usługowego laboratorium oraz kierunków jego wykorzystania.
• Pozyskiwanie i realizacja projektów naukowych i komercyjnych.
• Świadczenie usług badawczych i pomiarowych.
• Budowanie zespołów badawczych do realizacji zadań i projektów.
• Zarządzanie podległym zespołem, bezpieczeństwem ludzi i sprzętu w laboratorium.
• Opracowanie, wdrożenie i zarządzanie procesami badawczymi w laboratorium.
• Zarządzanie kosztami laboratorium i ich optymalizacja.
• Wzbogacanie oferty laboratorium o nowe usługi.
• Obserwacja światowych trendów naukowych w obszarze specjalizacji laboratorium.
• Budowanie i utrzymanie relacji z partnerami naukowymi i biznesowymi, tworzenie sieci kontaktów
w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć.

Kwalifikacje zawodowe
• Stopień doktora w obszarze zgodnym z profilem laboratorium lub wykształcenie wyższe w obszarze zgodnym z profilem laboratorium i 10. letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w tematyce energii odnawialnej, fotowoltaiki, ogniw słonecznych lub pokrewnych.
• Minimum 2. letnie doświadczenie w zarządzaniu procesami badawczymi oraz zarządzaniu zespołem badawczym.
• Umiejętność przeprowadzania pomiarów i analiz parametrów ogniw fotowoltaicznych.
• Udokumentowany dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych, wniosków patentowych, patentów etc.
• Mile widziane udokumentowane staże badawcze w jednostkach zagranicznych (min. 1 rok).
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
Poszukujemy kandydatów na etapie minimum R2 – Recognised Researcher – zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. K/LEDOS/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 23.08.2018
plusfontminusfontreloadfont