Opiekun Zwierząt (½ etatu)

Print Friendly, PDF & Email

Opiekun Zwierząt (½ etatu)

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Opiekun Zwierząt
½ etatu

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. WLP/OZ/2018

Główne zadania i obowiązki
• Zapewnienie odpowiednich warunków utrzymywania (dobrostanu) i ochrony zwierząt doświadczalnych.
• Sprawowanie opieki nad zwierzętami doświadczalnymi w laboratorium.
• Utrzymanie pomieszczeń dla zwierząt w nienagannym porządku (sprzątanie, mycie, dezynfekcja).
• Karmienie, pojenie i pielęgnacja.
• Prowadzenie dokumentacji związanej z hodowlą, utrzymywaniem i obrotem zwierzętami doświadczalnymi oraz nadzorem nad osobami sprawującymi opiekę nad tymi zwierzętami.
• Przyjmowanie przesyłek zwierząt i przygotowywanie zwierząt do transportu oraz przemieszczanie zwierząt.
• Przygotowanie zwierząt do doświadczenia w tym usypianie i uśmiercanie zwierząt wykorzystywanych w procedurach i doświadczeniach zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Kwalifikacje zawodowe
• Wykształcenie minimum średnie oraz tytuł zawodowy technika lub dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodach związanych z chowem lub hodowlą zwierząt.
• Mile widziane wykształcenie wyższe na kierunku weterynaria, zootechnika , biologia lub pokrewne.
• 3 miesięczna praktyka w zakresie opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania w procedurach pod nadzorem lekarza weterynarii lub osoby wskazanej przez hodowcę, dostawcę lub użytkownika.
• Co najmniej pół roku doświadczenia w pracy na stanowisku związanym ze sprawowaniem opieki nad zwierzętami przeznaczonymi do wykorzystania lub wykorzystywanymi w procedurach.
• Znajomość obowiązujących przepisów, zarządzeń i wytycznych prawa dotyczących prowadzenia Zwierzętarni.
• Mile widziane ukończone szkolenie dla osób sprawujących opiekę nad zwierzętami utrzymywanymi w ośrodku i szkolenie dla osób uśmiercających zwierzęta wykorzystywane w procedurach.
• Praktyczna znajomość MS Office, obsługa poczty elektronicznej.
• Umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji.
• Umiejętność dobrej organizacji pracy.

Kandydatom oferujemy
• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na pół etatu.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Udział w realizacji interesujących projektów rekrutacyjnych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. WLP/OZ/2018

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 16.08.2018
plusfontminusfontreloadfont