Specjalista ds. HelpDesk

Print Friendly, PDF & Email

Specjalista ds. HelpDesk

Obecnie poszukujemy pracownika, którego głównym zadaniem będzie wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów na stanowisku:

Specjalisty/ki ds. HelpDesk

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref.: HD/IT/18

Główne zadania, obowiązki oraz zakres odpowiedzialności:
• Wsparcie użytkowników w zakresie rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego oraz wykorzystywanych systemów.
• Naprawy i modernizacja sprzętu (w tym nadzór nad przeglądami i konserwacją kserokopiarek/drukarek), zlecanie napraw firmom zewnętrznym, przenoszenie sprzętu, reinstalacja systemów na stacjach roboczych.
• Przygotowywanie sprzętu na konferencje – pomoc w rozwiązywaniu problemów technicznych.
• Ewidencja wykorzystywanych oprogramowania użytkowego oraz licencji, zakupy i aktualizacja oprogramowania użytkowego, monitorowanie legalności oprogramowania.
• Ewidencja sprzętu komputerowego.
• Prowadzenie szkoleń i instruktażu dla pracowników w zakresie obsługi sprzętu komputerowego, aplikacji biurowych i wdrażanych rozwiązań.
• Monitorowanie bezpieczeństwa stacji klienckich użytkowników.
• Przygotowywanie dokumentacji przetargowej na dostawę usług oraz zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego zgodnie z przepisami o zamówieniach publicznych w zakresie swojego stanowiska.

Wymagania wobec kandydatów:
• Wykształcenie minimum średnie techniczne preferowane informatyczne lub elektroniczne.
• Umiejętność diagnozowania i rozwiązywania problemów związanych z obsługą sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz ich rozwiązywania.
• Podstawowa znajomość zagadnień sieciowych.
• Bardzo dobra znajomość środowiska MS Windows, Microsoft Office.
• Umiejętność montażu i instalacji sprzętu komputerowego.
• Znajomość systemów Windows Server 2008/2012 oraz Linux.
• Podstawowa znajomość sieci LAN, WLAN,

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w organizacji naukowo-badawczej nastawionej na realizację innowacyjnych, prestiżowych projektów badawczo-rozwojowych.
• Rozwój umiejętności i zdobycie cennych doświadczeń zawodowych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisując nr ref.: HD/IT/18

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 05.07.2018
plusfontminusfontreloadfont