Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania

Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. SI/BB/2018

Główne zadania i obowiązki

• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Sporządzanie raportów z przeprowadzonych badań.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Laboratorium Biospektroskopii i Bioobrazowania.

Kwalifikacje zawodowe

• Wykształcenie w obszarze fizyki, optyki, opto-elektroniki.
• Minimum 3 letnie doświadczenie w konstrukcji układów optycznych (np. budowa odpowiednika mikroskopu optycznego/konfokalnego), opto-elektronicznych (np. budowa i akwizycja danych z fotodetektorów, synchronizacja pracy komponentów np. stolik-piezo, wzbudzenie + detekcja), projektowanie i pisanie oprogramowania (LabView, C++, C, Matlab) sterującego i analizującego.
• Doświadczenie w opracowywaniu nowych metod obrazowania/ detekcji / analizy danych i obrazów.
• Umiejętność przygotowywania interdyscyplinarnych i aplikacyjnych projektów badawczych oraz publikacji naukowych w oparciu o posiadaną wiedzę / aparaturę/ kontakty (na pograniczy fizyko-foto-chemii i nanotechnologii).
• Doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w międzynarodowych laboratoriach, w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych.

Kandydatom oferujemy

• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym, w młodym i ambitnym zespole.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w między-dziedzinowych badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę, metody badawcze oraz nanotechnologię pod kątem badań bio-medycznych.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. SI/BB/2018 w terminie do 11.09.2018r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 23.08.2018
plusfontminusfontreloadfont