Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Starszy Inżynier Badań
w Laboratorium Epitaksji Związków Półprzewodnikowych

Nr ref: SIB/EPI/10/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Samodzielne przeprowadzenie pomiarów i badań w ramach zleceń komercyjnych lub projektów badawczych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Przygotowywanie raportów.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie: stopień doktora.
• Doświadczenie w pracy naukowej – min. 2 lata po doktoracie.
• Co najmniej sześciomiesięcy staż zagraniczny w liczącym się w tej dziedzinie laboratorium lub w dziale R&D w obszarze zgodnym z profilem laboratorium.
• Praktyczna znajomość metod epitaksjalnych MOVPE oraz MBE
• Doświadczenie w metodach charakteryzacji struktur półprzewodnikowych.
• Samodzielność w wykonywaniu eksperymentów.
• Znajomość języka angielskiego w sposób komunikatywny i pozwalający na przegląd literatury naukowej.

Poszukujemy kandydatów na etapie R3 -Established Researcher lub R2 – Recognised Researcher (R2) First Stage Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących nowoczesne techniki badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisuj nr ref.: SIB/EPI/10/2018 w terminie do 15.10.2018 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 05.10.2018
plusfontminusfontreloadfont