Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych (Pracownia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych)

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Inżynier Badań w Laboratorium Materiałów Polimerowych (Pracownia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych)

Obecnie poszukujemy Kandydata na stanowisko
Starszy Inżynier Badań
w Laboratorium Materiałów Polimerowych
(Pracownia Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych)

odpowiedzialnego za samodzielne prowadzenie badań i realizację procesów badawczych

Nr ref: SIB/PPTS/2018
Miejsce pracy: Wrocław

Główne zadania i obowiązki:
• Wykonywanie badań w ramach zleceń komercyjnych oraz interdyscyplinarnych projektów badawczych.
• Opracowywanie oraz interpretacja wyników badań.
• Pozyskiwanie projektów badawczych zgodnych z obszarami badawczymi Laboratorium Materiałów Polimerowych.
• Udział we wdrożeniu i utrzymaniu w laboratorium systemów zarządzania zgodnych z normą PN/EN ISO 17025.

Kwalifikacje zawodowe:
• Wykształcenie min. wyższe w obszarze nauk chemicznych, inżynierii materiałowej lub pokrewnych. Tytuł doktora będzie dodatkowym atutem.
• Wiedza z zakresu chemii, fizykochemii i reologii polimerów oraz przetwórstwa tworzyw sztucznych.
• Umiejętność analizy właściwości reologicznych polimerów/tworzyw sztucznych.
• Doświadczenie w pracy w laboratorium chemicznym.
• Praktyczna znajomość reologii: plastometr, Vicat/HDT, reometr kapilarny, lepkościomierz.
• Praktyczna znajomość przetwórstwa tworzyw sztucznych oraz obsługi urządzeń: wytłaczarka jednoślimakowa, mikrowtryskarka, mikrowytłaczarka.
• Wiedza oraz doświadczenie w syntezie polimerów, oligomerów lub monomerów będzie dodatkowym atutem.
• Mile widziane doświadczenie w pracy naukowo-badawczej w projektach badawczych oraz dorobek naukowy w postaci publikacji naukowych
• Umiejętność pracy w zespole.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w tym nomenklatury specjalistycznej.
Poszukujemy kandydatów na etapie R2-Recognised Researcher lub R3-Established Researcher (zgodnie z europejską klasyfikacją etapów kariery badawczej).

Kandydatom oferujemy:
• Zatrudnienie na umowę o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@eitplus.pl w tytule wpisuj nr ref.: Nr ref: : SIB/PPTS/2018 w terminie do 10.08.2018r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę Wrocławskie Centrum Badań EIT+ Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Badań EIT+ sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: bbocian, Opublikowano: 17.07.2018
plusfontminusfontreloadfont