Starszy Inżynier Procesu w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Print Friendly, PDF & Email

Starszy Inżynier Procesu w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego

Obecnie poszukujemy osoby na stanowisko

Starszy Inżynier Procesu w Laboratorium Magnetycznego Rezonansu Jądrowego
Miejsce pracy: Wrocław
nr ref. SI/MRJ/2018

Główne zadania i obowiązki

• Wykonywanie pomiarów na spektrometrach NMR (Bruker Avance III HD: 500, 600 i 700MHz).
• Przygotowanie próbek do pomiarów NMR.
• Optymalizacja parametrów pomiarowych.
• Analiza danych spektralnych.
• Tworzenie sprawozdań z badań.
• Opracowywanie, walidacja i optymalizacja metod badawczych.
• Nadzór techniczny nad spektrometrami (podstawowy serwis bieżący, nadzór nad dokumentacją, uzupełnianie cieczy kriogenicznych).
• Uczestnictwo w procesie zaopatrzenia laboratorium w niezbędne materiały zużywalne i odczynniki.
• Analiza zapytań klientów i ocena możliwości ich wykonania w laboratorium.
• Praca w systemie zarządzania jakością PN-EN ISO/IEC 17025:2005.

Kwalifikacje zawodowe

• Wykształcenie wyższe magisterskie z dziedziny chemii, biotechnologii bądź pokrewnej.
• Min. 2 lata doświadczenia w pracy z spektrometrami NMR na stanowisku operatora lub osoby samodzielnie wykonującej pomiary.
• Znajomość praktycznego zastosowania pomiarów NMR.
• Doświadczanie w wykonywaniu pomiarów i analiz NMR dla biznesu / przemysłu.
• Bardzo dobra znajomość języka angielskiego, w tym nomenklatury specjalistycznej.
• Biegłość w obsłudze sprzętu komputerowego w tym znajomość pakietu MS Office.
• Umiejętność analitycznego myślenia, interpretacji wyników i wyciągania wniosków.
• Znajomość specyfiki pracy w systemach zarządzania jakością PN-EN ISO/IEC 17025:2005 będzie dodatkowym atutem.

Kandydatom oferujemy

• Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę.
• Pracę w nowoczesnym laboratorium naukowo-badawczym.
• Możliwości rozwoju kompetencji zawodowych poprzez udział w badaniach wykorzystujących najnowszą aparaturę i metody badawcze.

Aplikacje należy przesyłać na adres: rekrutacja@port.org.pl w tytule wpisując nr ref. SI/MRJ/2018 w terminie do 3.09.2018 r.

Prosimy o umieszczenie w dokumentach aplikacyjnych poniższej klauzuli:

„„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.

lub (w przypadku zainteresowania udziałem także w przyszłych rekrutacjach):

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, zawartych w przesłanych przeze mnie dokumentach, niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji prowadzonego obecnie lub w przyszłości przez firmę PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii Sp. z o. o., ul. Stabłowicka 147, 54-066 Wrocław, o ile nie zmieni się cel ich przetwarzania. Oświadczam, że jestem świadomy(a) dobrowolności udostępnienia moich danych osobowych oraz że zostałem(am) poinformowany(a) o prawie wglądu do moich danych osobowych oraz do ich poprawiania”.
Informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest PORT Polski Ośrodek Rozwoju Technologii sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, ul. Stabłowicka 147. Dane zawarte w dokumentach aplikacyjnych przetwarzane będą dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji a także – w przypadku wyrażenia zgody – dla potrzeb przyszłych rekrutacji. Informujemy o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.
Więcej informacji o ochronie danych osobowych: http://www.eitplus.pl/oferty-pracy/ochrona-danych-osobowych/

Jednocześnie uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: akorynek, Opublikowano: 23.08.2018
plusfontminusfontreloadfont