Analityka chemiczna

Print Friendly, PDF & Email

Analityka chemiczna

Analiza w oparciu o:

 • Metody chromatograficzne w skali analitycznej, półpreparatywnej i preparatywnej
 • Metody spektroskopowe: NMR, FT-IR, GC-MS, LC-MS, MS/MS, UV-VIS, CD, ASA
 • Metody dyfrakcyjne: XRD
 • Analizę termiczną: DSC, TGA

Analiza chemiczna:

 • Identyfikacja substancji w roztworach, homogenatach i ciele stałym
 • Oczyszczanie substancji i identyfikacja zanieczyszczeń
 • Analiza ilościowa
 • Ustalanie struktury związków chemicznych (koordynacyjnych, organicznych, biocząsteczek)
 • Obserwacja przemian dynamicznych
 • Śledzenie postępu reakcji
 • Pomiary zmiennotemperaturowe
 • Opracowywanie i walidacja metod

Zobacz także: Laboratoria EIT+

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont