Analityka MS

Print Friendly, PDF & Email

Analityka MS

Proteomika

  • Analiza peptydów metodą „bottom up” przy użyciu UHPLC i nanoLC oraz fragmentacji typu CID, HCD i ETD w celu identyfikacji białek
  • Analiza modyfikacji posttranslacyjnych (fosforylacja, glikozylacja)
  • Analiza ilościowa peptydów (SRM/MRM)
  • Identyfikacja białek de novo
  • Analiza białek metodą „top-down”

Metabolomika i lipidomika

  • Profilowanie oraz identyfikacja metabolitów w próbkach klinicznych (surowica, mocz) oraz materiale tkankowym (MALDI Imaging)
  • Analiza substancji niskocząsteczkowych
  • Rozdzielanie i identyfikacja lipidów i związków pochodnych
  • Profilowanie lipidów komórkowych oraz błonowych pochodzenia roślinnego, zwierzęcego i ludzkiego
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont