Analizy mikroskopowe

Print Friendly, PDF & Email

Analizy mikroskopowe

Preparatyka próbek

 • Przygotowanie in situ ultra cienkich skrawków o grubości poniżej 30 nm do obrazowania transmisyjną mikroskopią elektronową (TEM), przy użyciu skupionej wiązki jonów i mikromanipulatora
 • Witryfikacja wysokociśnieniowa (high pressure freezing) oraz przepajanie prób w temperaturze ujemnej (freeze-substitution)
 • Krojenie bloczków na ultramikrotomie – przygotowywanie skrawków do TEM
 • Suszenie prób w punkcie krytycznym do skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM)

Zobacz także: Laboratorium Mikroskopii Elektronowej BIO

Analizy przy użyciu mikroskopii elektronowej

 • Obrazowanie przy użyciu SEM z emisją polową, przy max. rozdzielczości 0,8 nm
 • Obrazowanie przy użyciu mikroskopii skanigowo-transmisyjnej STEM (powiększenie do 2 mln razy, do 12 preparatów na serię)
 • Obrazowanie materiału biologicznego natywnego przy użyciu wysokoczułego energetyczno-selektywnego detektora elektronów wtórnie rozproszonych ESB w warunkach normalnych i Cryo
 • Kontrast kompozycji materiałowej w skali Nano
 • Praca przy napięciach poniżej 1,5 kV, umożliwiająca bramkowanie energii wzbudzania
 • Trawienie prób przy użyciu skupionej wiązki jonów (focused ion beam) jednorazowe oraz seryjne przy jednoczesnym obrazowaniu SEM do tworzenia rekonstrukcji 3D, max. rozdzielczość Z ~10nm.
 • Analiza składu pierwiastkowego i rozmieszczenia pierwiastków w próbach z użyciem EDX w warunkach cryo i normalnych (do 30 kV napięcia)
 • Analiza i interpretacja mikrografii obiektów biologicznych
 • Mikroskopia korelacyjna świetlno-elektronowa (CLEM) hodowli komórkowych przy współpracy z Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Zobacz także: Laboratorium Mikroskopii Elektronowej BIO

Analizy metodami mikroskopii świetlnej (mikroskopia szerokiego pola i konfokalna)

 • Analiza jakościowa i ilościowa wybarwionych preparatów komórkowych i tkankowych o grubości do 0,2 mm:
  • Morfologia i dystrybucja komórek
  • Dystrybucja organelli wewnątrzkomórkowych
  • Kolokalizacja białek
  • Cytoszkielet
 • Analiza przyżyciowa in vitro preparatów komórkowych i tkankowych w hodowli w kontrolowanych warunkach środowiska (temperatura, O2, CO2)
  • Morfologia i ruchliwość komórek
  • Dynamika struktur wewnątrzkomórkowych
  • Testy funkcjonalne na komórkach (produkcja wolnych rodników, fagocytoza, zmiany cytoszkieletu, badania internalizacji przeciwciał do wnętrza komórek)
 • Analiza przyżyciowa in vivo dystrybucji i ruchliwości komórek w czasie rzeczywistym w modelu mysim
 • Wizualizacja 3D wybarwionych preparatów
 • Wysokoprzepustowe testy przesiewowe (HTS – high throughput screening)
 • Analiza obrazów mikroskopowych
 • Eksperymenty techniką FRAP (fluorescence recovery after photobleaching)

Zobacz także: Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.05.2016
plusfontminusfontreloadfont