Analizy radioizotopowe

Print Friendly, PDF & Email

Analizy radioizotopowe

Znakowanie izotopowe

  • Znakowanie białek i peptydów pośrednie i bezpośrednie, w stanie natywnym i denaturowanym
  • Znakowanie kwasów nukleinowych izotopami jodu i fosforu
  • Pomiary radioaktywności alfa, beta i gamma

Biochemia i farmakokinetyka

  • Testy komórkowe w oparciu o substancje znakowane izotopowo
  • Badania kinetyczne wiązań ligand-receptor
  • Testy radioimmunologiczne i radiobiochemiczne
  • Śledzenie postępu reakcji
  • Farmakokinetyka substancji znakowanych radioizotopowo
  • Wysokorozdzielcza autoradiografia (m.in. do badania skrawków histologicznych)

Proteomika i fosfoproteomika różnicowa

  • Badania w oparciu o techniki radioizotopowe, elektroforetyczne i MS

Zobacz także: Laboratorium Izotopowe

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont