Analizy środowiskowe

Print Friendly, PDF & Email

Analizy środowiskowe

Opracowanie i walidacja metod analizy zanieczyszczeń

  • Analiza węglowodorów aromatycznych (BTEX)
  • Analiza indeksu oleju mineralnego C10-C40
  • Analiza węglowodorów alifatycznych i aromatycznych C6-C12 (benzyna)
  • Analiza pierwiastkowa

Analizy z wykorzystaniem zwalidowanych metod analitycznych

  • Jakość gleby: oznaczanie kadmu, kobaltu, ołowiu, niklu i cynku w ekstraktach gleby wodą królewską metody płomieniowej i elektrotermicznej absorpcyjnej spektrometrii atomowej zgodnie z normą PN-ISO 11047:2001
Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont