Badania składu i właściwości materiałów

Print Friendly, PDF & Email

Badania składu i właściwości materiałów

Analiza ICP roztworów, a także ciał stałych rozdrobnionych na cząstki poniżej 10 μm:

 • jednoczesna analiza wielopierwiastkowa- półilościowa (identyfikacja i oszacowanie zawartości zidentyfikowanych pierwiastków)
 • analiza ilościowa wybranych pierwiastków przy użyciu krzywych wzorcowych, wzorców o stałych znanych zawartościach pierwiastka. Oznaczane pierwiastki ilościowo: Ag, Al, As, Au, B, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Gd, Ge, Hf, Hg, Ho, In, K, Li, Ln, Lt, Mg, Mn, Mo, Na, Nb, Nd, Ni, Pb, Pd, Pr, Pt, Rb, Re, Rh, S, Sb, Sc, Se, Si, Sn, Sr, Ta, Tb, Te, Ti, Tl, Tm, Y, Yt, V, W, Zn, Zr. Pierwiastki nieoznaczane tą metodą: H, N, O, C, gazy szlachetne. Granice wykrywalności większości pierwiastków są rzędu 0.1-10 ppb

Rodzaje próbek do analizy:

 • środowiskowe np. gleby, mułu, wysuszone osady biologiczne, osad morski, trawa, liście, wysuszone pyłki, trociny, biomasa, odpady komunalne, ścieki miejskie,
 • żywność i pasze np. oleje roślinne, żywność dla dzieci i niemowląt, napoje wysokoalkoholowe, czekolada, kakao, miód, cukier, mąka różnego rodzaju, makarony, zboże, mleko, masło, lecytyna, mleko w proszku, ryby, mięso, podroby, karmy dla zwierząt domowych, soja, szpinak, nasiona roślin, liście tytoniu, wino, drożdże, rośliny wodne, grzyby, porosty,
 • ceramika np. stopy ceramiczne, ogniotrwałe cegły, katalizatory (np. TiO2, WO3, V2O5), cement, włókna szklane, kwarc, tlenek glinu, tlenek cyrkonu,
 • chemiczne np. kwas octowy, kwas adypinowy, kwas stearynowy, kwasy żywiczne, mocznik, węgiel aktywny, chlorek żelaza, tłuszcze, mydła, masa papierowa,
 • farmaceutyczne np. olej czosnkowy, stearynian gliceryny, fiolet metylowy B, pektyny, tetracykliny, pasta do zębów, laktoza, stearynian magnezu, rozdrobniona celuloza,
 • geochemiczne np. tlenki, wodorotlenki, fluorki, siarczki i krzemiany metali, boksyt, włókna szklane, proszek szklany, klinkier cementowy, rudy metali, żużle, korund, wapień, piasek, piasek kwarcowy, czerwonoziem, borotlenek tytanu, pumeks, popioły lotne z produkcji,
 • kliniczne np. krew, włosy, mocz, tkanki zwierząt,
 • kosmetyczne np. pudry, szminki, pilniczki do paznokci, szampony, inne kosmetyki,
 • metaliczne np. metale, stopy metali (np. żeliwo, mosiądz, stal, stal nierdzewna), krzem, stopy spawalnicze, ołów do akumulatorów samochodowych,
 • napoje np. kawa, soki owocowe, ocet, wino, napoje wysokoalkoholowe,
 • petrochemiczne np. ropa naftowa, nafta, węgiel, koks, pył atmosferyczny, sadza, olej wylotowy, olej silikonowy,
 • pigmenty np. barwniki kosmetyczne i spożywcze, farby pigmentowe, tusze, barwniki organiczne
 • polimery np. polibutadien, poli(alkohol winylowy), poli(kwas akrylowy), poliester, wosk,
 • przemysłowe np. żużle, odpady surowców, odpady komunalne, osady olejowe, filtry membranowe,
 • rolnicze np. warzywa i owoce, siano, wysuszone tkanki roślinne, kukurydza, igły sosny, korzenie, liście herbaty.

Analiza

 • stabilności/niestabilności dyspersji (emulsji, zawiesin i pian) o szerokim zakresie koncentracji i wielkości cząstek
 • procesów destabilizacji emulsji: sedymentacji, flokulacji, śmietankowania, koalescencji

Pomiar wielkości nanocząstek w zawiesinach i proszkach

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont