Biochemia białek

Print Friendly, PDF & Email

Biochemia białek

Produkcja i oczyszczanie białek rekombinowanych

 • Systemy ekspresyjne:
  • Eukariotyczne (drożdże, komórki owadzie, komórki ssacze)
  • Prokariotyczne
 • Konstrukcja wektorów ekspresyjnych:
  • Produkcja białek w postaci natywnej
  • Produkcja białek z metkami ułatwiającymi oczyszczanie produktu
 • Optymalizacja procesu ekspresji:
  • Dobór systemu ekspresyjnego
  • Identyfikacja klonów z wysokim poziomem ekspresji
  • Dobór warunków
 • Przystosowanie do produkcji w bioreaktorze:
  • System „fed-batch”
  • System „perfusion”
 • Oczyszczanie z użyciem wielofunkcyjnej stacji roboczej Tecan z czytnikiem płytek

Zobacz także: Laboratorium Hodowli Komórkowych

Ilościowa i jakościowa bioanaliza białek

 • Identyfikacja (MS, MS/MS)
 • Czystość (PAGE, Western Blot, SEC, UV-VIS, HLPC/FPLC)
 • Aktywność (SPR, ELISA, AlphaScreen, AlphaLISA, UV-NIR, FRET, TR-FRET, TRF, TP)
 • Agregacja/oligomeryzacja (DLS, SEC)
 • Stabilność (DSC, CD)
 • Analiza strukturalna (CD, FTIR)
 • Analiza składu aminokwasowego (MS)
 • Sekwencjonowanie białek (MS)
 • Proteomika (MS)
 • Proteomika i fosfoproteomika różnicowa (oparta o metody radioizotopowe)

Zobacz także: Laboratoria EIT+

Projektowanie i modyfikacja białek

Przeciwciała, szczepionki, substancje sygnałowe

Zobacz także: Laboratoria EIT+

Charakterystyka oddziaływań biomolekuł

 • Analiza białek i związków małocząsteczkowych z zastosowaniem:
  • Interferometrii warstwowej
  • Powierzchniowego rezonansu plazmowego (SPR)
  • Termoforezy mikroskalowej (MST)
  • Automatycznej stacji do badań oddziaływań receptor-ligand z czytnikiem wielofunkcyjnym
  • Kinetyka (Kd, kon, koff) i mechanizm (Kd, DH, DST, stechiometria) oddziaływań
  • Parametryzacja kinetyki enzymów (kcat, Vmax, Km, IC50, Ki)
  • Badania aktywności biologicznej (SPR, ELISA, AlphaScreen, AlphaLISA, UV-NIR, FRET, TR-FRET, TRF, FP)

Zobacz także:Laboratorium Inżynierii Białka i Oddziaływań Cząsteczkowych 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.05.2016
plusfontminusfontreloadfont