Biologia komórki

Print Friendly, PDF & Email

Biologia komórki

Wyprowadzanie linii komórkowych

 • Wyprowadzanie linii unieśmiertelnionych z materiału biologicznego (np. z pooperacyjnych guzów nowotworowych)
 • Wyprowadzanie stabilnych linii komórkowych
 • Dobór i konstrukcja wektora ekspresyjnego
  • Dobór metody transfekcji
  • Dobór systemu amplifikacji genu (GS, DHFR)
  • Identyfikacja i izolacja klonów o wysokiej i stabilnej ekspresji
  • Badanie ekspresji czynników transkrypcyjnych i cząstek sygnałowych (również ich fosforylacji)
  • Badanie produkcji cytokin
  • Analiza morfometryczna

Zobacz także: Laboratorium Hodowli Komórkowych, Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej 

Badanie wpływu substancji na biologię komórki

 • Analiza żywotności oraz różnych parametrów apoptozy
 • Oznaczanie fazy cyklu komórkowego
 • Badanie proliferacji (poprzez inkorporację analogów tymidyny lub oznaczenie ilości komórek)
 • Badanie biogenezy mitochondriów oraz potencjału ich błony
 • Oznaczanie wolnych rodników (ROS – reactive oxygen species)
 • Genotoksyczność (poprzez oznaczenie fosforylacji białka histonowego H2AX)
 • Fototoksyczność
 • Analiza morfologii
 • Analiza ruchliwości komórek
 • Analiza dynamiki ziarnistości wewnątrzcytoplazmatycznych
 • Analiza cytoszkieletu
 • Kolokalizacja białek
 • Analiza dystrybucji organelli
 • Analiza fagocytozy

Zobacz także: Laboratorium Cytometrii Przepływowej,  Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej 

Analiza ekspresji czynników transkrypcyjnych

Barwienia wewnątrzkomórkowe czynników transkrypcyjnych

Zobacz także: Laboratorium Cytometrii Przepływowej,  Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.05.2016
plusfontminusfontreloadfont