Biospektroskopia i nanobioinżynieria

Print Friendly, PDF & Email

Biospektroskopia i nanobioinżynieria

 • Opracowywanie nowych, unikalnych i spersonalizowanych eksperymentów biospektroskopowych w oparciu o w pełni zautomatyzowany optyczny mikroskop fluorescencyjny, programowalny mikroskop macierzowy i inną zaawansowaną aparaturę laboratoryjną
 • Projektowanie i testowanie metod biodetekcji oraz konstrukcja prototypów instrumentów do bioobrazowania i biodetekcji
 • Automatyzacja procesów pomiarowych w spektroskopii i biospektroskopii
 • Konsultacje eksperckie w zakresie biospektroskopii, biodetekcji, bioobrazowania
 • Prowadzenie kursów dotyczących biospektroskopii, bezpieczeństwa pracy z laserami, zastosowania nanoluminoforów
 • Badanie aktywności biologicznej różnych substancji
 • Preparacja i oczyszczanie przeciwciał monoklonalnych i poliklonalnych skierowanych przeciwko różnym antygenom, w tym polisacharydowym
 • Wyprowadzanie linii hybrydomalnych produkujących przeciwciała monoklonalne
 • Biofunkcjonalizowanie nanomateriałów
 • Preparatyka i charakteryzacja antygenów oraz makrocząsteczek pochodzenia mikrobiologicznego i biologicznego (izolacja, oczyszczanie, charakteryzacja bakteryjnych polisacharydów i lipopolisacharydów, białek i innych związków)
 • Otrzymywanie różnego rodzaju koniugatów (np. przeciwciał ze znacznikami fluorescencyjnymi, polisacharydów z nośnikami białkowymi lub innymi w tym nanoczasteczkami, haptenów z białkami, polisacharydami, polimerami syntetycznymi i innych)
 • Immobilizacja cząsteczek biologicznych (np. białek, polisacharydów, endoksyn bakteryjnych) i haptenów na powierzchniach szklanych, polimerowych nanocząsteczkach i innych materiałach nanostrukturalnych
 • Szeroki zakres testów typu ELISA, analiza grup funkcyjnych w materiałach biologicznych i syntetycznych
 • Analiza cytokin i chemokin metodą PCR oraz ELISA
 • Modyfikacje genetyczne komórek eukariotycznych
Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont