Charakteryzacja struktury krystalicznej materiałów

Print Friendly, PDF & Email

Charakteryzacja struktury krystalicznej materiałów

Analiza struktury wewnętrznej (krystalicznej) ciał stałych

 • w tym substancji metalicznych, półprzewodników, izolatorów, w formie proszków lub litych próbek, koloidów

Badanie składu, struktury i naprężeń warstw epitaksjalnych

Badania substancji organicznych lub nieorganicznych,

a także mieszanin substancji organicznej i nieorganicznej oraz mieszanin substancji organicznej, nieorganicznej i metaloorganicznej:

 • Analiza fazowa, wyznaczanie parametrów sieci oraz rozmiarów krystalitów metodą dyfrakcji XRD zgodnie z:
  • PN-EN 13925-1:2007
  • PN-EN 13925-2:2004
  • PN-EN 13925-3:2005
 • Ilościowa analiza fazowa metodą Rietvelda
 • Analiza faz przypowierzchniowych w zależności od głębokości
 • Pomiar stopnia krystaliczności
 • Analiza przemian fazowych w trakcie nagrzewania, wygrzewania i chłodzenia próbek
 • Rentgenowska dyfrakcyjna analiza tekstury
 • Pomiar naprężeń własnych metodą nieniszcząca
 • (EasySAXS) – Określenie kształtu, wielkości i odległości makromolekuł o uporządkowaniu bliskozasięgowym
 • Wyznaczenie struktury krystalicznej monokryształów w zakresie temperatur 80 K – 500 K

Badanie próbek nanowymiarowych metodami:

 • Analizy PDF (pair distribution function)
 • Monitorowania krystalizacji in situ
 • wyznaczenie kształtu oraz dystrybucji rozmiarów nanoziaren
 • Wykonanie pomiarów wysokorozdzielczej dyfrakcji proszkowej;
 • Oznaczenie struktury krystalicznej próbek proszkowych w zakresie temperatur 12 – 1473 K
Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont