Charakteryzacja właściwości luminescencyjnych materiałów

Print Friendly, PDF & Email

Charakteryzacja właściwości luminescencyjnych materiałów

  • Wykonywanie widm emisji oraz widm wzbudzenia, w tym widm czasoworozdzielczych: spektralny zakres wzbudzenia od 200 do 900 nm, zakres detekcji od 200 do 1010 nm
  • Pomiary czasów zaniku w tym także pikosekundowych i nanosekundowych metodą TCSPC z laserem pikosekundowym Supercontinuum Fianium WhiteLaserUV: zakres spektralny wzbudzenia od 390 do 2000 nm oraz detekcji przy długościach fail od 390 do 1400 nm
  • Wyznaczanie wydajności kwantowej dla luminoforów o spektralnym zakresie wzbudzenia od 200 do 900 nm oraz detekcji od 200 do 1010 nm
  • Pełna charakterystyka emisyjna związków organicznych i nieorganicznych, zarówno kryształów, proszków, jak i nanomateriałów
Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont