Immunologia

Print Friendly, PDF & Email

Immunologia

Badanie wpływu substancji na odpowiedź immunologiczną

Badanie wpływu substancji na funkcje różnych typów komórek układu immunologicznego in vitro:

  • Limfocyty T – proliferacja, ekspresja markerów powierzchniowych, produkcja cytokin, morfologia, ruchliwość komórek
  • Limfocyty B – proliferacja, ekspresja markerów powierzchniowych, morfologia, ruchliwość komórek
  • Komórki dendrytyczne – aktywacja, prezentacja antygenu, morfologia, ruchliwość komórek
  • Makrofagi – aktywacja, produkcja wolnych rodników, fagocytoza, morfologia, ruchliwość komórek
  • Komórki NK – aktywacja, produkcja cytokin, cytotoksyczność, morfologia, ruchliwość komórek
  • Analiza odpowiedzi immunologicznej in vivo w modelu immunizacji modelowym antygenem
  • Różne modele chorób autoimmunologicznych i nowotworowych

Zobacz także: Laboratorium Cytometrii Przepływowej,  Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej 

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.05.2016
plusfontminusfontreloadfont