Opto- , mikro-elektronika oraz fotowoltaika

Print Friendly, PDF & Email

Opto- , mikro-elektronika oraz fotowoltaika

 • Badanie właściwości materiałów organicznych oraz nanocząstek półprzewodnikowych do zastosowań w fotowoltaice oraz elementach elektroniki drukowanej
 • Wytwarzanie elementów elektroniki drukowanej oraz ogniw słonecznych
 • Opracowywanie funkcjonalnych tuszy (ink) do wytwarzania warstw i struktur nanocząstek półprzewodnikowych oraz organicznych metodami druku cyfrowego (ink-jet printing)
 • Charakteryzacja oraz modelowanie właściwości optycznych oraz elektrycznych ogniw fotowoltaicznych różnych typów
 • Prowadzenie wspólnie ze zleceniodawcą prac nad wytwarzaniem prototypów elementów elektroniki drukowanej (sensorów, anten RFID, elementów oświetleniowych, drukowanych baterii)
 • Dobór technologii, projektowanie, przygotowanie prototypów, produkcja niskoseryjna elementów opto- i mikro-elektronicznych
 • Optymalizacja poszczególnych procesów,
 • Osadzanie warstw metalicznych i dielektrycznych (SiO2, AlOx)
 • Litografia optyczna, nanoimprint
 • Litografia elektronowa (E-beam)
 • Wytrawianie plazmowe związków na bazie krzemu, związków II-VI, III-V polimerów oraz tworzenie struktur (w skali nano i mikro)
 • Wytrawianie na mokro, w oparach HF lub BHF
 • Czyszczenie podłoży półprzewodnikowych: na mokro, plazmą
 • Rapid thermal annealing
 • Wytwarzanie masek litograficznych
 • Charakteryzacja (SEM/FIB, pomiary profilowe)
 • Obróbka końcowa: docieranie/polerowanie, połączenia drutowe (wire bonding)
 • Rozwój i optymalizacja procesów osadzania warstw metodami MBE i MOCVD na podłożach do 4 cali wraz z możliwością charakteryzacji wytworzonych warstw szeregiem technik (AFM, STM, XPS…) in-situ.
Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont