Preparatyka próbek

Print Friendly, PDF & Email

Preparatyka próbek

Przygotowanie próbek dla potrzeb analiz mikroskopowych

(SEM, TEM, AFM) oraz metod dyfrakcyjnych, uwzględniające:

 • zgrubne i precyzyjne cięcie piłami tarczowymi,
 • precyzyjne cięcie piłą drutową,
 • inkludowanie w żywicach (na gorąco oraz na zimno),
 • polerowanie mechaniczne,
 • ścienianie jonowe
 • polerowanie jonowe,
 • wytrawianie elektrochemiczne,
 • mielenie i rozdrabnianie,
 • wycinanie ultramikrotomem (z opcją chłodzenia LN2)
 • wycinanie lamel do TEM za pomocą wiązki FIB
 • nanoszenie na siatki preparatów do TEM

Ekstrakcja substancji

przy pomocy Ekstraktora Soxhleta z różnego rodzaju próbek: z przemysłu spożywczego i paszowego, farmaceutycznego i kosmetycznego, chemicznego i tworzyw sztucznych, próbek środowiskowych

Suszenie rozpyłowe

materiałów płynnych w skali laboratoryjnej

Liofilizacja materiałów:

 • biologicznych, żywności, produktów farmakologicznych, osadów, produktów chemicznych, materiałów archeologicznych

Obróbka materiałów: 

 • Topienie metali i stopów metali do temperatury 1800 °C
 • Obróbka termiczna (prażenie) materiałów
 • Spalanie materiałów
 • Otrzymywanie spieków
 • Mineralizacja próbek do badań ICP
Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 16.05.2016
plusfontminusfontreloadfont