Sygnałowanie

Print Friendly, PDF & Email

Sygnałowanie

Analiza sygnałowania i fosforylacji białek

  • Oznaczenie jonów Ca2+
  • Badanie ekspresji oraz fosforylacji białek sygnałowych
  • Analiza dystrybucji wewnątrzkomórkowej białek sygnałowych
  • Fosfoproteomika
  • Oznaczanie aktywności kinaz białkowych

Zobacz także: Laboratorium Cytometrii Przepływowej,  Laboratorium Mikroskopii Konfokalnej , Laboratorium Izotopowe

Print Friendly, PDF & Email
Autor: PORT - Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 13.05.2016
plusfontminusfontreloadfont