Print Friendly, PDF & Email

12 sierpnia 2011r.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ rozpoczyna kolejny etap realizacji założeń projektu „Dolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+”. 12 sierpnia 2011 r. rozpoczną się prace budowlane, których zwieńczeniem będzie oddanie do użytku pierwszych laboratoriów.

Już 12 sierpnia 2011 r. rozpocznie się kompleksowa modernizacja budynku na Kampusie Pracze, oznaczonego jako 1 część B i C (budynki te zaprezentowaliśmy na obrazku na końcu tekstu), w ramach projektuDolnośląskie Centrum Materiałów i Biomateriałów Wrocławskie Centrum Badań EIT+, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zakłada on utworzenie w ramach Kampusu Pracze nowego centrum naukowo-badawczego o łącznej powierzchni ponad 23,5 tys. m.kw., powstałych na bazie trzech zreawitalizowanych budynków oraz jednego całkowicie nowowybudowanego zawierających ponad 60 interdyscyplinarnych laboratoriów.

Dzięki rozpoczętej modernizacji budynku 1 część B i C, zostanie oddanych do użytku ponad 2600 m.kw. powierzchni, w tym ponad 1600 m.kw.przestrzeni laboratoryjnej. Wśród nowoczesnych laboratoriów znajdą się m.in. laboratorium analizy strukturalnej – NMR, pracownia obrazowania MRI, laboratorium spektrometrii mas, krystalograficzne, a także pracownie chromatografii gazowej oraz spektroskopii optycznej.

Kontrakt, opiewający na sumę ponad 18,8 mln zł został podpisany zWrocławskim Przedsiębiorstwem Budownictwa Przemysłowego nr 2 „WROBIS” S.A. Zakres zadań obejmuje zagospodarowanie i uzbrojenie terenu, opracowanie wielobranżowej kompletnej dokumentacji budowlanej i wykonawczej dotyczącej budynku 1 część B i C, wykonanie wielobranżowych robót budowlanych, włącznie z projektem montażu dla urządzeń laboratoryjnych oraz niezbędnych do funkcjonowania budynku, a także uzyskanie decyzji pozwolenia na użytkowanie wykonanego obiektu.

Nowy budynek, wraz z kompletnym wyposażeniem laboratoryjnym, ma zostać oddany do użytku na początku 2013 r. Nadzór nad budową sprawuje Inżynier Kontraktu – Konsorcjum firm: Grontmij Polska sp. z o.o.i Grontmij Nederland B.V.

Print Friendly, PDF & Email
Autor: Polski Ośrodek Rozwoju Technologii, Opublikowano: 23.02.2015
plusfontminusfontreloadfont